Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Hoe je een Derde Partij vindt

Een Derde Partij is iemand die door onjuiste rapporten te verspreiden, moeilijkheden creëert tussen twee mensen, een persoon en een groep, of een groep en een andere groep.

Het doel van het onderzoek is om te weten te komen wie de onjuiste rapporten verspreid heeft om mensen of groepen aan te zetten tot conflicten. Om een Derde Partij te vinden, moet je de mensen die het conflict hebben, vragen stellen als deze:

  1. Is je verteld dat men je niet mocht, dat je afgewezen bent of in de problemen zit?
  2. Wat werd er gezegd?
  3. Wie zei dat?
  1. Is je verteld dat iemand verkeerd bezig was?
  2. Wat werd er gezegd?
  3. Wie zei dat?
  1. Is je verteld dat iemand ergens verkeerd aan deed?
  2. Wat werd er gezegd?
  3. Wie zei dat?
  1. Is je verteld dat een groep verkeerd bezig was?
  2. Wat werd er gezegd?
  3. Wie zei dat?

Je moet alleen vragen stellen over het gebied waarin je de Derde Partij probeert te vinden. In je vragenlijst zou je bijvoorbeeld kunnen vragen, “Op je werk, is je verteld dat men je niet mocht, dat je afgewezen bent of in de problemen zit?” of “In je huwelijk ______?” of “In dit gezin ______?”, enz.

Een vraag kan wellicht een heleboel antwoorden hebben, dus laat voldoende ruimte open voor de persoon om elke vraag te beantwoorden.

Je zult merken dat één naam veel vaker lijkt voor te komen dan de rest.

Door deze procedure te volgen, zul je erachter komen wie precies conflicten tussen familieleden, vrienden, collega’s en groepen veroorzaakt en zul je die conflicten op kunnen lossen, zodat ze op een vreedzame manier samen kunnen leven en werken.

Vóór Scientology is er nooit een oplossing als deze geweest voor conflicten. Het is de oplossing voor een groot aantal moeilijkheden en problemen die de mens al heel lang hebben geplaagd.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.