Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

Verdere Ontdekking

Een zeer belangrijk punt om bij het vinden van een Derde Partij op te letten, is onjuiste rapporten. Onjuiste rapporten zijn geschreven of gesproken beweringen die leugens bevatten.

Er is ontdekt dat een Derde Partij volledig over het hoofd kan worden gezien, omdat die persoon onjuiste rapporten over andere mensen aan het verspreiden is.

Als iemand bijvoorbeeld een fout maakt en probeert zichzelf te beschermen tegen beschuldigingen, geeft hij iemand anders de schuld voor de fout en die persoon raakt vervolgens in de problemen en de werkelijke Derde Partij blijft verborgen.

De manier om dit op te lossen is om de persoon die ervan wordt beschuldigd iets verkeerd te hebben gedaan, de gegevens hierover te laten krijgen van de persoon die hem beschuldigt, zodat hij een kans heeft om te bewijzen dat het waar of onwaar is.

Aan de basis van alle werkelijk problematische Derde Partij activiteiten liggen onjuiste rapporten. Onjuiste rapporten kunnen ook onjuiste waarneming inhouden – iemand die iets “ziet” dat in feite niet bestaat maar die het rapporteert als een feit.

Om te voorkomen dat iemand ten onrechte wordt beschuldigd, zou elke persoon met enige mate van gezag in een groep geen beschuldiging moeten accepteren en hier ook geen actie op moeten ondernemen zonder zelf onderzoek te doen om na te gaan of de beschuldiging waar is of enkel maar de activiteit van een Derde Partij. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen die niets verkeerd hebben gedaan, worden bestraft.

Om een eerlijke persoon te beschermen, moet, iedere keer dat iemand een negatief rapport over iemand anders uitbrengt, het rapport worden onderzocht om heel zeker te zijn dat het waar is.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.