Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Överlevnad och ens dynamiker

När man tittar närmare på människan ser det ut som att varenda person har en strävan att överleva på var och en av dynamikerna. Till exempel kan någon vara intresserad av överlevnaden för grupper (den tredje dynamiken) precis lika mycket som han är intresserad av sin egen överlevnad (den första dynamiken Han kanske älskar att träna och hålla sin kropp i form precis lika mycket som han tycker om att arbeta hårt för att hjälpa sitt fotbollslag att vinna matchen.

Så snart en person gör sig av med eller slår ut en av dynamikerna, börjar han uppleva svårigheter. Om någon till exempel inte tillåts vara en del av något enda lag eller någon enda grupp (den tredje dynamiken), kan han börja känna det som att han inte är önskad och hans första dynamik minskar. Han gör mindre och mindre för att hjälpa sin familj och den (den andra dynamiken) blir också lidande, och så fortsätter det. Alla hans dynamiker minskar. Så vi ser att om något händer för att minska överlevnaden på en av dynamikerna, kan det påverka de andra dynamikerna också. Om man skadade sig och hamnade på sjukhus, och sålunda skadade överlevnaden för sin första dynamik, skulle man sedan möjligtvis kunna förlora sitt jobb och inte längre vara en del av sin arbetsgrupp (sin tredje dynamik Man skulle sedan också kunna förlora sin lön och ha en stor läkarräkning och det skulle kunna betyda att familjen hade mindre pengar till kläder, mat och husrum (ens andra dynamik

Hela paketet med alla de åtta dynamikerna är absolut nödvändigt för varje persons överlevnad.

I dagens samhälle är människor utbildade till att tro att ”människan tänker bara på sig själv”. Vissa människor måste tvingas, piskas, misshandlas och utbildas till att ens ha en tredje dynamik. De måste fängslas. De måste skickas till skolan. De måste bestraffas, bötfällas, beskattas och fås att rösta. Folk kan tro att alla dessa saker måste göras bara för att få en person att ha en tredje dynamik.

Det är på samma sätt med den fjärde dynamiken (mänskligheten Har du någonsin känt någon som ansåg att endast hundar var människans bästa vän och att hans medmänniskor var värdelösa? Den här personen koncentrerar sig bara på den femte dynamiken (fiskar, hundar, katter, lejon, gräs, träd, blommor osv. Det kommer att vara okej för den personen att fortsätta att ha denna uppfattning, men bara tills den inte fungerar, eftersom den inte är sann. Låt oss till exempel säga att den här personen blev mycket sjuk en dag och bad sina katter och hundar hjälpa honom bli bra. Men naturligtvis kan de inte det och personen som ber djuren om hjälp misslyckas. Han måste då åka till ett sjukhus och få andra människor att hjälpa honom att överleva.

Det är inte sant att någon av de åtta dynamikerna är viktigare än någon av de andra. De är alla delar i det övergripande livets spel. Man kommer dock att upptäcka hos olika personer att varje person ägnar mer uppmärksamhet åt en eller fler dynamiker än åt de andra. Till exempel skulle en musiker kunna ägna nästan all sin uppmärksamhet åt att öva dag och natt, sju dagar i veckan, på att försöka bli den bästa fiolspelaren i världen, och inte ägna någon uppmärksamhet åt sin familj eller sina vänner. De andra dynamikerna lider och kommer att ställa till problem för honom.

Hela anledningen till att dela upp dynamikerna i de åtta strävandena är att öka sin förståelse av livet genom att dela upp det i dessa delar. Efter att ha delat upp livet på det här sättet, kan varje del inspekteras för sig och inspekteras för att se hur den fungerar tillsammans med de andra. Efterhand som ens förståelse av dem växer, är man bättre i stånd att överleva bra på alla dynamikerna.

Som ett exempel på detta kan man ta ett spädbarn som inte är medvetet bortom den första dynamiken (jagets dynamik) när det föds. Men efterhand som barnet växer och intresserar sig för fler saker, börjar han överleva på andra dynamiker. Han lär sig att hans familj är en grupp och att han har grupper av vänner (den tredje dynamiken) och sedan går han till skolan och lär sig om andra människor som bor i andra länder och blir medveten om mänskligheten (den fjärde dynamiken Han lär sig om djur och insekter (den femte dynamiken) och nu äger han en hund och en fågel som husdjur, och så vidare.

Som ett motexempel till detta, tänk på en person som inte är i stånd att leva väl på den tredje dynamiken (gruppdynamiken) och inte gillar att vara en del av ett team. En sådan person anses av andra inte ha något socialt liv – han lever sitt liv för sig själv och är inte en del av någon grupp tillsammans med andra.

Så hur agerar man för att vara framgångsrik på alla dynamikerna? Man gör detta genom att lära sig hur man överlever så bra man kan på var och en av dynamikerna. Alla de åtta dynamikerna sammantagna utgör ens överlevnad i livet.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.