Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Hur man känner igen outpoints

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Skaffa några dagstidningar och gå igenom dem. Hitta outpoints i artiklarna för var och en av följande outpoints:

Utelämnade data

Ändrad ordningsföljd

Utelämnad tid

Lögn

Ändrad viktighet

Fel måltavla

Fel källa

Motstridiga fakta

Tidstillägg

Tillagda otillämpliga data

Inkorrekt inkluderat datum

Antagna ”identiteter” är inte identiska

Antagna ”likheter” är inte likartade

Antagna ”olikheter” är inte olika

Gör den här övningen tills du har hittat åtminstone en av var och en av de uppräknade outpointerna. Fortsätt sedan att göra det tills du känner dig säker på att du lätt kan se eller känna igen outpoints.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.