Let us know how it is going
9.‎1 PRAKTISK ØVELSE

Gjenkjenne utepunkter

Praktiske oppgaver

Merk: Disse siste øvelsene er valgfrie. Du er ikke nødt til å gjøre dem. De er inkludert her for deg til å gjøre for å bidra til å øke din forståelse av og evne til å anvende dataene i kurset.

Få fatt i noen aviser og gå gjennom dem. Oppdag utepunkter i artiklene for hvert av de følgende utepunktene:

Utelatte data

Endret rekkefølge

Droppet tid

Usannhet

Endret viktighet

Galt siktemål

Gal kilde

Motstridende fakta

Tillagt tid

Tillagte uanvendelige data

Ukorrekt inkludert datum

Antatte «identiteter» er ikke identiske

Antatte «likheter» er ikke like

Antatte «forskjeller» er ikke forskjellige

Gjør denne øvelsen inntil du har funnet minst ett av hvert av de nevnte utepunktene. Fortsett deretter å gjøre det inntil du føler deg sikker på at du lett kan se eller gjenkjenne utepunkter.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.