Let us know how it is going
4.‎3 LEES HET ARTIKEL

Organiseerbord met Zeven Divisies

Elke organisatie heeft een managementstructuur nodig voor de supervisie en coördinatie van de activiteiten van de divisies. Op dit Organiseerbord met Zeven Divisies wordt elke divisie geleid door een administrateur. Teneinde optimale begeleiding van alle divisies mogelijk te maken, zijn er twee Leidinggevend Administrateurs. De ene stuurt de eerste drie divisies aan de linkerkant van het bord aan, en de andere Leidinggevend Administrateur houdt toezicht op de vier divisies aan de rechterkant. De organisatie in zijn geheel wordt geleid door een Algemeen Directeur. Hij werkt met en via de Leidinggevend Administrateurs teneinde productie en groei van de organisatie te realiseren.

(Download als PDF om te lezen.)
OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel Organiseerbord opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.