Let us know how it is going
4.‎3 LÄS ARTIKELN

Organiseringsplan med sju divisioner

Varenda organisation behöver en chefsstruktur som tillhandahåller ledning och samordning av divisionernas aktiviteter. På den här orgplanen med sju divisioner, leds varje division av en sekreterare. För att ge fullständig och korrekt vägledning till alla divisionerna, finns det två exekutivsekreterare. En tillser de tre första divisionerna på orgplanens vänstra sida, och den andra exekutivsekreteraren tillser de fyra divisionerna på dess högra sida. Hela organisationen leds av en verkställande chef. Han arbetar med och genom exekutivsekreterarna för att sköta om sin organisations produktion och expansion.

(Ladda ner som PDF-fil för läsning.)
ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Organiseringsplan och sedan testa din förståelse igen.