Let us know how it is going
4.‎3 BALA SEHLOOHO

Karohano tse Supileng tsa Organizing Board

Mokgatlo ofe kapa ofe o hloka motsamaisi wa phethahatso o fanang ka tlhokomelo le kgokahanyo ya mesebetsi ya karolano. Karohano ya Bosupa ho Organizing Board, karohano engwe le engwe e etelletswe pele ke mongodi. Ho fana ka tataiso e felletseng le e nepahetseng ho dikarohano tsohle, ho na le ba ba bedi Motsamaisi wa Bangodi. Engwe e fana ka dikarolo ho dikarohano tse tharo tsa pele ka letsohong le letshehadi la boto, mme Mongodi e Moholo o hlokomela dikarohano tse nne ka ho le letona. Mokgatlo kaofela o etelletswe pele ke Mookamedi ya ka Sehloohong. O sebetsa le ka Motsamaisi wa Bangodi ho bona tlhahiso le katoloso ya mokgatlo wa hae.

(Jarolla jwaloka PDF ho bala.)
HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Organizing Board le ho leka kutlwisiso ya hao hape