Let us know how it is going
4.‎3 LES ARTIKKELEN

Organiseringstavlen med sju divisjoner

Enhver organisasjon trenger en ledelsesstruktur som sørger for overvåking og koordinering av divisjonenes aktiviteter. På denne orgtavlen med sju divisjoner er det en leder for hver divisjon. For å sørge for optimal ledelse av divisjonene er det to ledende sekretærer. Den ene sørger for ledelse av de tre første divisjonene på venstre side av tavlen, og den andre ledende sekretæren fører tilsyn med de fire divisjonene til høyre. Hele organisasjonen blir ledet av en ansvarlig leder. Han arbeider med og gjennom de ledende sekretærene for å se til produksjonen og ekspansjonen av organisasjonen sin.

(Last ned som PDF til lesning.)
MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Organiseringstavle og deretter teste din forståelse igjen.