Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de cursus Taakstellingen en Doelen

Hoe krijgt iemand dingen gedaan? Hoe neemt hij zijn dromen en plannen en zorgt hij ervoor dat ze worden verwezenlijkt? Velen van ons hebben ideeën over wat we willen hebben of doen dat vaak gewoon iets blijft waar we aan denken. Of misschien hebben we problemen in het leven of dingen te doen die veel te moeilijk lijken of zelfs onmogelijk om te bereiken.

Mensen, bedrijven en zelfs landen kunnen allemaal moeilijkheden hebben om dingen te plannen en gedaan te krijgen. Als je terugkijkt in de geschiedenis, kun je hier veel voorbeelden van vinden. De verwoeste gebouwen van oude steden laten je heel veel plannen zien die niet zijn geslaagd.

Op het gebied van organiseren ontdekte L. Ron Hubbard veel manieren waarop mensen en groepen succesvol kunnen zijn. Hij heeft ook gewerkt aan manieren om een van de meest voorkomende problemen van mensen aan te pakken, namelijk het niet in staat zijn om hun doelen en plannen werkelijkheid te laten worden.

In dit hoofdstuk zul je ontdekken hoe je elk doel, groot of klein, kunt bereiken. Plannen kunnen wel degelijk worden voltooid en dit wordt gedaan door een aantal eenvoudige stappen te volgen. Je zult leren welke stappen dat zijn en hoe je deze kunt toepassen om je eigen doelen, die van je gezin, een groep, een bedrijf en meer te bereiken. Je zult ontdekken dat je dromen wel degelijk verwezenlijkt kunnen worden.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Bestuurlijke Schaal

We hebben allemaal dromen en doelen, dingen die we in het leven willen hebben of doen. Of deze doelen nu groot of klein zijn, we kunnen ze bereiken wanneer we onze plannen en acties op elkaar afgestemd en georganiseerd hebben.

Een doel wordt niet bereikt, enkel omdat iemand heeft besloten dat dat moet. Iemand die bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd kijkt, zou kunnen denken dat het fantastisch zou zijn om voetballer te zijn, maar dit zal niet vanzelf gebeuren. Om enig doel te bereiken, moet iemand specifieke acties ondernemen, zoals het steeds maar weer oefenen van elke vaardigheid die ervoor nodig is of eraan werken om in het schoolteam te komen en dan iedere dag naar voetbaltraining te gaan. Deze en soortgelijke acties zullen de nodige veranderingen en verbeteringen bewerkstelligen om uiteindelijk het doel te bereiken.

Je zou aan het bereiken van een doel kunnen werken, om er dan achter te komen dat de acties die je doet je niet helpen om er dichterbij in de buurt te komen. Dit zou kunnen komen doordat de plannen en acties niet zijn afgestemd om het doel te bereiken. Iemand die voetballer wil worden, heeft het bijvoorbeeld moeilijk om zijn spel te verbeteren. Hij heeft veel tijd doorgebracht met na school een balletje trappen met vrienden omdat het leuk is, maar hij heeft niet voldoende oefening van elke aparte vaardigheid. Dus het na school voetballen is niet afgestemd op het bereiken van het doel.

Verschillende onderwerpen moeten worden gecoördineerd om te slagen in het bereiken van een doel. In Scientology zijn deze georganiseerd in een schaal. Voor elk doel dat je hebt, moet je voor de punten op deze schaal uitwerken wat ze zouden moeten zijn om aan te sluiten bij dat doel. Dan moet je alle punten opnieuw bekijken en aanpassen totdat elk ervan is afgestemd op de overige items en op het doel.

Als je deze schaal gebruikt wanneer alle punten op elkaar zijn afgestemd, zal dat resulteren in het bereiken van je doel.

Doelen

Een doel is iets wat iemand wil doen of hebben, dus richt hij zijn acties op het verwezenlijken ervan. Een doel beslaat vaak een lange periode.

Doelstellingen

Een doelstelling is een doel dat kleiner is in belangrijkheid of in het gebied dat ze behandelt. Een doelstelling is van toepassing op specifieke activiteiten binnen het algehele doel.

Als je bijvoorbeeld het doel hebt om een professionele voetballer te worden, zouden de doelstellingen kunnen bestaan uit het beroemd worden en veel geld verdienen.

Beleid

Beleid bestaat uit de regels of richtlijnen die men heeft vastgesteld. Beleidsregels zijn voor de lange termijn en zullen niet snel veranderen.

Plannen

Een plan is een manier waarop men iets kan bereiken. Het bestaat uit de elementaire acties die moeten worden uitgevoerd om iets te verbeteren of om een probleem op te lossen. Een plan is gewoonlijk gebaseerd op de beschikbare middelen (geld, werknemers, apparatuur, faciliteiten, voorraden, enz.) en omvat slimme ideeën over hoe ze kunnen worden gebruikt.

Programma’s

Een programma is een serie stappen in volgorde om een plan ten uitvoer te brengen.

Projecten

Een project is een serie stappen in volgorde om één stap van het programma uit te voeren.

Opdrachten

Een opdracht is een aanwijzing aan iemand om een stap van een programma of project te doen.

Ideale Situaties

De ideale situatie drukt uit hoe een situatie of gebied hoort te zijn. Het is iets wat kan worden bereikt. Elke activiteit heeft ook een bestaande situatie, die aangeeft hoe de dingen op dit moment zijn. Als je een ideale situatie vergelijkt met de bestaande situatie, kun je zien wat er moet worden veranderd om het gebied dichter bij de ideale situatie te brengen.

Statistieken

Een statistiek is een aantal of een hoeveelheid vergeleken met een eerder aantal of eerdere hoeveelheid van hetzelfde. Statistieken meten de productie en laten zien hoeveel er wordt bereikt.

Waardevolle Eindproducten

Een waardevol eindproduct is iets wat met andere activiteiten kan worden uitgewisseld. Uitwisselen betekent het geven van iets waardevols waarbij je iets waardevols terugkrijgt als tegenprestatie. Een waardevol eindproduct kan worden uitgewisseld voor steun, zoals voedsel, kleding, geld of samenwerking.

Als men wil slagen, moeten alle punten op deze schaal overeenstemmen met alle andere punten op de schaal aangaande hetzelfde onderwerp.

Als iemand bijvoorbeeld als doel had om de omstandigheden in haar gemeenschap te verbeteren, zou ze wellicht een plan hebben om een ongebruikt stuk land tot een park te maken waar mensen uit de gemeenschap kunnen genieten van verscheidene sportactiviteiten.

Een programma dat hierbij aansluit, zou stappen kunnen bevatten om erachter te komen hoe je toestemming van de gemeente moet krijgen om een ongebruikt stukje land in de buurt te mogen gebruiken. Andere stappen zouden bestaan uit praten met kerkelijke groeperingen of clubs in de gemeenschap over het hebben van een park, en uit te werken hoe zij erbij betrokken zouden kunnen zijn. En verdere stappen van het programma zouden het vinden van sportuitrusting voor het park kunnen inhouden.

Statistieken die de productie aangaande dit onderwerp zouden doen toenemen, zouden kunnen bestaan uit het aantal groepen waarmee contact wordt gelegd en het aantal groepen dat ermee instemt om te helpen het park aan te leggen.

Het waardevolle eindproduct zou een geopend park zijn dat wordt gebruikt, dat aantrekkelijk is en waar mensen willen zitten of wandelen of aan sportactiviteiten willen doen. Dit park is iets wat kan worden uitgewisseld met de mensen die in deze gemeenschap wonen. En de resulterende buurt die vriendelijker en veiliger is, zou de uitwisseling zijn voor het aanleggen van het park daar.

Als een punt op de schaal niet is afgestemd op de andere punten, dan zal het project daardoor worden tegengehouden of mislukken. In het bovenstaande voorbeeld zou een statistiek van het aantal auto’s dat op straat rond het park rijdt schadelijk kunnen zijn als het resulteerde in te veel verkeer waar mensen wandelen en kinderen spelen.

De vaardigheid waarmee al deze punten bij een bepaalde activiteit op elkaar worden afgestemd en ten uitvoer worden gebracht, noemen we “management”. En elke activiteit kan worden verbeterd door de punten op deze schaal af te stemmen, zodat ze samenwerken om het doel te bereiken.

Deze schaal en de onderdelen ervan en de bekwaamheid om ze af te stemmen, vormen samen een van de meest waardevolle tools voor het onderwerp organiseren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.