Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til Kurset i siktemål og mål

Hvordan får en person ting gjort? Hvordan tar han sine drømmer og planer og gjør dem virkelige? Mange av oss har ideer om hva vi ønsker å gjøre eller lar det ofte bare forbli noe vi tenker på. Eller kanskje vi har problemer i livet eller ting å gjøre som ser ut til å være altfor vanskelige eller til og med umulige å oppnå.

Folk, virksomheter og til og med land kan alle ha vanskeligheter med planlegging og å få ting gjort. Når man ser tilbake på historien, kan man finne mange eksempler på dette. De ødelagte bygningene i gamle byer viser en masse planer som har mislykkes.

På emnet organisasjon oppdaget L. Ron Hubbard mange måter folk og grupper kan bli vellykket. Han utarbeidet også måter å håndtere et av de mest vanlige problemer folk har, som er ikke å være i stand til å gjøre sine mål og planer til virkelighet.

I dette kapittelet vil du oppdage hvordan man bokstavelig talt kan oppnå ethvert mål, stort eller lite. Planer kan fullføres, og dette gjøres ved å følge noen enkle trinn. Du vil lære hva disse trinnene er og hvordan man kan anvende dem for å oppnå mål for deg selv, en familie, en gruppe, en virksomhet og mer. Du vil erfare at dine drømmer kan bli virkelige.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Administrativ skala

Vi har alle drømmer og mål, ting vi ønsker å gjøre eller ha i livet. Enten disse målene er store eller små, kan vi oppnå dem når vi har samordnet og organisert våre planer og handlinger.

Et mål blir ikke oppnådd bare fordi en person har besluttet at det ville bli oppnådd. For eksempel kan en tilskuer på en basketballkamp tro at det ville være vidunderlig å være en basketballspiller, men dette kommer ikke til å skje helt av seg selv. For å oppnå et hvilket som helst mål er en person nødt til å gjøre spesifikke handlinger, som å øve på hver ferdighet som trengs igjen og igjen, eller arbeide med å komme seg inn på skolelaget og gå på basketballtrening hver dag. Disse og lignende handlinger vil frembringe de nødvendige endringer og forbedringer for til slutt å nå målet.

Du kunne arbeide mot å nå et mål, men så oppdage at handlingene du gjør ikke hjelper deg å komme nærmere målet. Dette kunne være fordi planene og handlingene ikke er samordnet for å nå målet. For eksempel, en person som vil bli basketballspiller har vanskeligheter med å forbedre spillet sitt. Han har brukt en masse tid på å spille basketball med venner etter skoletid fordi det er gøy, men det er ikke nok øvelse på hver enkelt ferdighet. Så disse kampene etter skoletid er ikke samordnet med å nå målet.

Flere emner må koordineres for å lykkes i å nå et mål. I Scientology har disse blitt organisert i en skala. For ethvert mål du har tar du punktene på denne skalaen og finner ut hva de ville være for å passe med det målet. Deretter gjennomgår du og omarbeider alle punktene inntil hvert av dem stemmer overens med de resterende punktene og med målet.

Bruken av denne skalaen med alle elementene samordnet vil resultere i å oppnå målet ditt.

Mål

Et mål er noe en person ønsker å gjøre eller ha, så han retter sine handlinger mot å oppnå det. Et mål dekker ofte en lang tidsperiode.

Formål

Et formål er et mål som er mindre i viktighet eller i området det dekker. Et formål gjelder for spesifikke aktiviteter innenfor det generelle målet.

For eksempel, hvis du har målet å bli en profesjonell basketballspiller, kunne formålene være å bli berømt og tjene en masse penger.

Policy

Policy består av regler eller retningslinjer man bestemmer seg for. Policyer er langsiktige og er ikke tilbøyelig til å forandres.

Planer

En plan er en metode for hvordan å oppnå noe. Den består av grunnleggende handlinger som må utføres for å forbedre noe eller å løse et problem. En plan er vanligvis basert på tilgjengelige ressurser (penger, ansatte, utstyr, lokaler, materiell osv.), og inkluderer smarte ideer om hvordan man bruker dem.

Programmer

Et program er en rekke trinn i rekkefølge for å utføre en plan.

Prosjekter

Et prosjekt er en rekke trinn i rekkefølge for å utføre et trinn i et program.

Ordrer

En ordre er en instruks til noen for å utføre et trinn i et program eller prosjekt.

Ideelle scener

Den ideelle scenen uttrykker hvordan en scene eller et område burde være. Det er noe som kan oppnås. Enhver aktivitet har også en eksisterende scene, som er hvordan noe er akkurat nå. Når du sammenligner en ideell scene med en eksisterende scene, kan du se hva som må endres for å bringe området nærmere det ideelle.

Statistikker

En statistikk er et antall eller en mengde sammenlignet med et tidligere antall eller mengde av samme ting. Statistikkene måler produksjon og viser hvor mye blir fullført.

Verdifulle sluttprodukter

Et verdifullt sluttprodukt er noe som kan utveksles med andre aktiviteter. Utveksling betyr det å gi noe verdifullt i bytte for noe verdifullt. Et verdifullt produkt kan utveksles for støtte, så som mat, klær, penger eller samarbeid.

For at man skal lykkes, må alle disse punktene på skalaen være i overensstemmelse med alle andre punkter på skalaen for det samme emnet.

For eksempel, hvis en person hadde et mål om å forbedre forholdene i sitt lokalsamfunn, kunne hun ha en plan for å rydde og gjøre et friareal (et ubrukt stykke land) til en park hvor folk i samfunnet kunne nyte sportsaktiviteter.

Et program som passer sammen med dette kunne inkludere trinn for å finne ut hvordan man får tillatelse fra byen til å bruke et nærliggende stykke land som ikke blir brukt. Andre trinn ville være å snakke med kirkegrupper eller samfunnsklubber om å ha en park og finne ut hvordan de kan bli med på det. Og videre trinn på programmet kunne inkludere å finne sportsutstyr til parken.

Statistikker som ville øke produksjonen av dette kunne være antall grupper kontaktet og antall grupper som er enige i å hjelpe med å bygge parken.

Det verdifulle sluttproduktet ville være en park som er åpen og i bruk, som er attraktiv, og hvor folk gjerne vil sitte eller spasere eller drive med sportsaktiviteter. Denne parken er noe som kan utveksles med folk som bor i dette samfunnet. Og det vennligere og tryggere nabolaget som resulterer av det, er utvekslingen for å ha plassert parken der.

Når et punkt på skalaen ikke er i overensstemmelse med de andre punktene, vil prosjektet hindres eller til og med mislykkes. I eksempelet ovenfor kunne en statistikk over antallet biler på gatene rundt parken være ødeleggende hvis det resulterte i for mye trafikk der folk spaserer og barn leker.

Hvor dyktig alle disse punktene blir brakt i overensstemmelse og omsatt til handling innenfor en aktivitet, kalles «ledelse». Og enhver aktivitet kan forbedres ved å samordne punktene på denne skalaen slik at de arbeider sammen for å oppnå målet.

Denne skalaen og delene av den samt evnen til å få dem på linje med hverandre, er et av de mest verdifulle verktøyene i organisering.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.