Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till kursen Targets och mål

Hur får en person saker gjorda? Hur förverkligar han sina drömmar och planer? Många av oss har idéer om vad vi vill göra eller ha, vilka ofta bara förblir någonting vi tänker på. Eller så har vi kanske problem i livet eller saker vi måste göra som verkar alldeles för svåra eller till och med omöjliga att uppnå.

Människor, företag och till och med länder kan alla ha svårigheter med att planera och få saker gjorda. När man tittar tillbaka på historien kan man finna många exempel på detta. De förstörda byggnaderna i gamla städer visar många planer som misslyckades.

När det gäller ämnet organisering upptäckte L. Ron Hubbard många sätt som människor och grupper kan vara framgångsrika på. Han kom också på sätt att hantera en av de vanligaste svårigheter människor har, vilket är att inte kunna förverkliga sina mål och planer.

I det här kapitlet får du reda på hur man uppnår vilket mål som helst, stort som litet. Det går att fullborda planer och detta görs genom att följa några enkla steg. Du kommer att lära dig vilka dessa steg är och hur du använder dem för att uppnå dina egna mål, din familjs mål, en grupps mål, ett företags mål osv. Du får veta att dina drömmar kan bli verklighet.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Den Administrativa skalan

Vi har alla drömmar och mål, saker vi vill göra eller ha i livet. Oavsett om dessa mål är stora eller små, kan vi uppnå dem när vi har samordnat och organiserat våra planer och handlingar.

Ett mål uppnås inte bara för att en person har bestämt sig för att det ska uppnås. Till exempel någon som tittar på en basketbollmatch kanske tycker att det skulle vara underbart att vara en basketspelare, men detta kommer inte att hända av sig självt. För att uppnå vilket mål som helst måste en person göra specifika handlingar, som t.ex. att praktisera varje färdighet som krävs, om och om igen, eller arbeta på att komma med i skollaget och sedan gå och träna basket varje dag. Dessa och liknande handlingar kommer att utgöra de nödvändiga förändringar och förbättringar som krävs för att till slut uppnå målet.

Man skulle kunna arbeta mot att uppnå ett mål, men sedan upptäcka att det man gör inte hjälper en komma närmare det. Detta skulle kunna bero på att planer och handlingar inte är i linje med varandra för att målet ska kunna nås. Till exempel har en person som vill vara basketspelare problem med att förbättra sitt spel. Han har tillbringat mycket tid med att spela basket med sina vänner efter skolan därför att det är roligt, men han har inte övat varje separat färdighet tillräckligt mycket. Så detta basketspelande efter skolan är inte i linje med att nå målet.

Flera saker måste samordnas för att man ska lyckas nå ett mål. Inom Scientology har dessa organiserats till en skala. För varje mål man har, tar man sakerna på den här skalan och funderar ut vad de ska vara för att passa ihop med det målet. Sedan ser man över och omarbetar alla saker tills var och en är i linje med de återstående sakerna och med målet.

Om man använder den här skalan med alla sakerna i linje med varandra, blir resultatet att man uppnår sitt mål.

Mål

Ett mål är någonting en person vill göra eller ha, så han inriktar sina handlingar mot att uppnå det. Ett mål omfattar ofta en lång tidsperiod.

Syften

Ett syfte är ett mål som är mindre i betydelse eller i området som det omfattar. Ett syfte är tillämpligt på specifika aktiviteter inom det övergripande målet.

Om man till exempel har målet att bli professionell basketspelare skulle syftena kunna vara att bli berömd och tjäna mycket pengar.

Policy

Policy består av regler eller riktlinjer man använder för att fatta beslut. Policyer gäller under lång tid och kommer troligen inte att ändras.

Planer

En plan är en metod för hur man ska uppnå något. Den består av de grundläggande handlingar som måste utföras för att förbättra någonting eller lösa ett problem. En plan baseras vanligtvis på tillgängliga resurser (pengar, anställda, utrustning, faciliteter – dvs. saker som underlättar en aktivitet – förbrukningsmaterial osv.) och inkluderar smarta idéer om hur man använder dem.

Program

Ett program är en serie steg i ordningsföljd för att genomföra en plan.

Projekt

Ett projekt är en serie steg i ordningsföljd för att utföra ett steg av ett program.

Order

En order är en anvisning till någon att göra ett steg av ett program eller projekt.

Ideala scener

Den ideala scenen talar om hur en scen eller ett område borde vara. Det är någonting som kan uppnås. Varje aktivitet har också en existerande scen, vilken är det sätt något är på just nu. Om man jämför en ideal scen med en existerande scen, kan man se vad som måste ändras för att få området närmare det ideala.

Statistiker

En statistik är ett antal eller en mängd jämfört med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker mäter produktion och visar hur mycket som uppnås.

Värdefulla slutprodukter

En värdefull slutprodukt är något som kan utbytas med andra aktiviteter. Utbyta betyder att ge något värdefullt tillbaka för något värdefullt. En värdefull slutprodukt kan utbytas för stöd, såsom mat, kläder, pengar eller samarbete.

För att man ska vara framgångsrik måste alla punkterna på denna skala överensstämma med alla de andra punkterna på skalan angående samma ämne.

Till exempel om en person har ett mål för att förbättra förhållandena i sitt närområde, kanske hon har en plan för hur man kan förvandla ett oanvänt markområde till en park där människor i närområdet kan utöva olika sportaktiviteter.

Ett program för detta skulle kunna inkludera steg för att ta reda på hur man får tillstånd från staden att använda ett närliggande markområde som inte används. Andra steg skulle kunna vara att kontakta religiösa grupper eller olika klubbar i samhället om att ha en park och komma fram till hur de kunde bli involverade. Och ytterligare steg av programmet skulle kunna innefatta att hitta sportutrustning till parken.

Statistiker som skulle öka produktionen av detta skulle kunna vara antal grupper kontaktade och antal grupper som kommer att hjälpa till med att bygga parken.

Den värdefulla slutprodukten skulle vara en park som är öppen och i bruk, som är attraktiv och där folk vill sitta eller gå eller utöva sportaktiviteter. Denna park är något som kan utbytas med de människor som bor i detta område. Och det vänligare, tryggare grannskap som blir följden är utbytet för att ha anlagt parken där.

När en sak på skalan inte är i linje med de andra sakerna, kommer projektet att bromsas eller kanske till och med misslyckas. I exemplet ovan skulle en statistik över antalet bilar som kör på gatorna runt parken kunna vara destruktiv om det resulterade i för mycket trafik där folk promenerar och barn leker.

Den skicklighet med vilken alla dessa saker i vilken aktivitet som helst sätts i linje med varandra och omvandlas till handling kallas ”management”. Och vilken aktivitet som helst kan förbättras genom att sätta sakerna på den här skalan i linje med varandra så att de fungerar tillsammans för att uppnå målet.

Denna skala och dess delar och förmågan att samordna dem är ett av de värdefullaste verktygen i organisering.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.