Let us know how it is going
3.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Omgaan met Uitputting
in het Dagelijks Werk

Werken of niet werken? Dat is de vraag. De oplossing is voor de meeste mensen om niet te werken en de reden daarvoor is UITPUTTING. Uitputting betekent je uitermate moe of zwak voelen.

Wanneer je lange tijd een baan hebt gehad en je er slecht bent behandeld, heb je wellicht het gevoel dat je het niet meer kunt volhouden. Je bent moe. Zelfs de gedachte om bepaalde dingen te doen maakt je al moe. Je probeert je energie op te peppen door koffie te drinken en jezelf te forceren er nog even mee door te gaan. Maar als je dat doet, denk je niet op de juiste manier omdat de oplossing voor uitputting weinig of niets met energie te maken heeft.

Uitputting is een zeer belangrijk onderwerp, niet alleen voor iemand die werkt om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar ook ten aanzien van de manier waarop hij zich voelt.

Scientology heeft ontdekt dat iemand minder capabel wordt wanneer hij niet kan werken.

Het thema uitputting is bovendien het thema van mensen die op de een of andere manier werden verhinderd om te werken. Neem bijvoorbeeld gewonde soldaten en matrozen die tijdens een oorlog naar een ziekenhuis worden gestuurd. Het bleek dat na een paar maanden in het militair hospitaal, een soldaat of zeeman zich somber begint te voelen en alsof hij geen enkele toekomst meer had. Het kan zo erg worden dat de persoon wellicht niet eens meer in staat zal zijn om weer voor zijn land te gaan vechten. Dat is niet per se het gevolg van zijn verminderde vermogens. Het is het gevolg van verwondingen, alsook van het niet in staat zijn om ook maar iets te doen. Van een soldaat die gewond raakt en in een veldhospitaal wordt verzorgd – eentje dat in de buurt van de gevechten is opgezet – en weer terugkeert in actieve dienst zodra hij dat mogelijkerwijs kan, zal blijken dat hij in grote mate nog steeds opgewekt en vol zelfvertrouwen is. Natuurlijk zal de verwonding die hij opliep hem vaak minder bekwaam maken om de dingen die hij deed te doen of om de dingen te doen waarvan hij ooit dacht dat dat het beste was. Maar zelfs dan verkeert hij nog in betere conditie dan een soldaat die naar een hospitaal dat ver van de gevechten afligt, wordt afgevoerd. De soldaat die naar een hospitaal wordt gezonden dat ver van de gevechten afligt, wordt volgens zijn gedachtegang verteld dat hij voor de oorlog niet al te noodzakelijk is.

In Scientology werd ontdekt dat je niet uitgeput raakt doordat je eenvoudigweg te lang of te hard hebt gewerkt. Je raakt uitgeput wanneer je zolang hebt gewerkt dat je je een oude verwonding of pijn of negatieve gevoelens die door iets in het verleden werden veroorzaakt, bent gaan herinneren. Wanneer dit te vaak gebeurt, voelt de persoon dat hij niet in staat is om zoveel te doen omdat hij altijd uitgeput is. Er bestaat echter een punt onder uitputting. Dat is het punt waarop je niet eens meer weet dat je moe bent. Je kunt maar doorwerken en doorwerken en doorwerken, zonder je zelfs maar te realiseren dat je überhaupt aan het werk bent en dan plotseling instorten van de vermoeidheid die je niet eens voelde. Wanneer dit met iemand gebeurt, heeft hij nagelaten om controle over dingen uit te oefenen. Uiteindelijk is hij zelfs niet meer in staat om om te gaan met iets wat maar lijkt op de gereedschappen die hij nodig heeft om zijn werk te doen en is hij dus niet meer in staat om te werken. Er kunnen dan nogal wat vervelende dingen over hem gezegd worden. Hij kan “lui” worden genoemd, hij kan een “nietsnut” worden genoemd, hij kan “crimineel” worden genoemd. De waarheid is echter dat hij net zomin in staat is – zonder hulp van een expert – zelf zijn eigen leven te herstellen, als dat hij in staat is naar het middelpunt van de aarde te duiken.

Gelukkig zijn er enkele middelen om je je energie en geestdrift terug te geven. Deze zijn zeer eenvoudig en heel gemakkelijk te begrijpen en uit te voeren.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.