Let us know how it is going
5.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Belang van Werk

Werk is het stabiele gegeven van deze samenleving. Zonder een bezigheid heeft men niets om voor te leven. Iemand die niet kan werken is zo goed als dood en geeft daar gewoonlijk de voorkeur aan.

In Scientology zijn de mysteries van het leven niet langer zo mysterieus meer. Er hoeft over het leven geen enkel mysterie te zijn. Alleen mensen die niet juist handelen of denken willen dat de vele geheimen bewaard blijven. Scientology heeft die dingen in het leven weggenomen die moeilijk te begrijpen waren en ze heeft oplossingen gevonden voor de problemen van het leven. Scientology kan voor het eerst in de geschiedenis van de Mensheid de intelligentie verhogen, de bekwaamheid vergroten en zorgen dat het vermogen om een spel te spelen terugkomt. Zelfs werken zelf kan wederom iets plezierigs worden dat je je gelukkig kan laten voelen.

In Scientology hebben we één ding geleerd dat zeer belangrijk is voor hoe de werker denkt en tegen dingen aankijkt. Hij heeft in de samenleving heel vaak het gevoel dat hij voor het eerstvolgende loonstrookje werkt en geen belangrijke bijdrage levert. Om de manier waarop hij hiernaar kijkt, te veranderen, moet hij een aantal dingen weten. Een daarvan is hoe schaars goede vaklieden zijn. Op het niveau van leidinggevenden is het interessant op te merken hoe waardevol iedere grote onderneming iemand vindt die werkelijk met banen en mensen kan omgaan en deze onder controle heeft. Goede werknemers zoals deze zijn heel moeilijk te vinden. Iets anders wat heel belangrijk is, is het feit dat de wereld er tegenwoordig toe is gebracht te geloven – door mentale filosofieën (door onjuiste uitspraken van mensen die met het verstand werken zoals psychiaters en psychologen) – dat wanneer je dood bent, het helemaal gedaan is en je geen verdere verantwoordelijkheid voor wat dan ook hebt. Het valt ten zeerste te betwijfelen of dat waar is.

Een ander ding dat we weten, is dat mensen waardevol zijn en dat dingen niet kunnen worden gedaan zonder het werk dat zij doen. Er is weleens gezegd dat “Als mensen denken dat ze zo waardevol en onmisbaar zijn, zij maar eens een kijkje op het kerkhof moeten gaan nemen – ook die mensen waren waardevol en nodig.” Dat is je reinste kolder. Als je werkelijk zorgvuldig op het kerkhof zou rondkijken, zou je de man aantreffen die een machine bediende waarmee vroeger dingen werden gemaakt, en zonder hem, zouden er vandaag de dag geen fabriek of machinewerkplaatsen zijn. Het valt te betwijfelen of wat die man maakte en aan de samenleving gaf toen hij nog leefde, iets is dat vandaag de dag nog door een andere persoon wordt geëvenaard.

Een werknemer is niet zomaar een werknemer. Een arbeider is niet zomaar een arbeider. Een kantoorbediende is niet zomaar een kantoorbediende. Zij zijn levende, ademende, belangrijke pilaren (dingen waarop of mensen op wie iets steunt) waarop de gehele structuur van onze beschaving is gebouwd. Zij zijn geen radertjes in een machtige machine. Zij zijn de machine zelf.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.