Let us know how it is going
6.‎2 BOIKWETLISO BO SEBETSANG

Ho Sheba Batho ba Tsietsang

Sheba tikoloho ya hao mme o itlwaetse ho bona hore na ho na le eng. Hlokomela dintho tse hlakileng. Se ke wa dumella maikutlo kapa sephetho ho susumetsa seo o se shebellang. Bona feela hore na ho na le eng.

Tswelapele ho ithuta ho bona tse hlakileng ho fihlela o tiisa hore o ka di etsa ntle le ho eketsa maikutlo le sephetho.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape Mekgwa ya ho Qetela le ho leka kutlwisiso ya hao hape