Let us know how it is going
6.‎2 PRAKTISK ØVELSE

Å observere det åpenbare.

Se deg omkring i omgivelsene, og øv deg på å se hva som er der. Legg merke til ting som er klart synlige. Ikke la noen ideer eller konklusjoner påvirke din observasjon. Bare se hva som er der.

Fortsett med å øve på å observere det åpenbare inntil du er sikker på at du kan gjøre det uten å tilføye noen ideer eller konklusjoner.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.