Let us know how it is going
6.‎2 PRAKTIKUPPGIFT

Att observera det uppenbara

Se dig omkring i ditt område och öva på att se vad som finns där. Lägg märke till saker som är tydligt uppenbara. Låt inga idéer eller slutsatser påverka din observation. Bara se vad som finns där.

Fortsätt öva på att observera det uppenbara tills du är säker på att du kan göra det utan att lägga till några idéer eller slutsatser.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.