Let us know how it is going

SEKALA SA TONE YA MAIKUTLO

THUTO YA KAKARETSO

Re ya o Amohela ho Thuto ya Inthanet ya Sekala sa Tone ya Maikutlo

Kgafetsa batho ba nnile ba ipotsa hore na ba ka utlwisisa ha molemo jwang hore na maikutlo a ama boitshwaro ba batho jwang. Ba bona motho ya shebahalang a kwatile ebile a le bohale haholo mme ha ba tsebe seo ba ka se lebellang ho motho eo. Ba bona motho ya kgutsitseng haholo a bile a hloname a shebile fatshe nako yohle mme ba leka ho ba thabisa ka leano le leng leo ba nang le lona, ​​empa boiteko ba bona ba ho thabisa motho eo ha bo fihle kae kapa kae mme ha ba tsebe lebaka.

Ho fihlela jwale, ha ho na mokgwa o hlakileng wa ho utlwisisa hore na ka dinako tse ding batho ba ka fetola maikutlo a bona jwang ka letsatsi kapa esita le ho ba ba tsitsitseng maemong a maikutlo ka dilemo.

Empa L. Ron Hubbard o hlokometse hore ha e le hantle ho na le mohlala wa boitshwaro ba maikutlo boo batho ba bo latelang. O fumane batho ba etsa ka mekgwa e ka o jwetsang maikutlo ao ba nang le ona—leha maikutlo ao a bonahala a patehile hobane ho sa buuwe ka ona. Mme o boetse a fumana hore ho na le sekala sa maikutlo ana. O fumane mme a re fa disebediswa ho fumana hore na motho o hokae ka sekala sena sa maikutlo ka nako efe kapa efe, ka ho sheba feela boitshwaro ba hae, ho bua le yena kapa esita le ho sheba feela ka mahlo.

Sekala sa Tone ya Maikutlo ke sesebediswa se matla haholo ho o thusa ho utlwisisa maikutlo a batho le ho bolela esale pele boitshwaro ba bona. Ka yona, o ka tseba hore na o ka lebella eng ho motho ofe kapa ofe ka nako efe kapa efe, ho ba motho ya halefileng, motho ya kgutsitseng haholo mme a hloname ka dinako tsohle kapa motho ya kgopameng kapa ya thabileng. Mme o ka tseba hore na o ka lebella ho fumana puisano ya hao hantle mme o kenye letsoho.

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Thutong ena o tla ithuta:

  • Tekanyo ya maikutlo ao motho e mong le e mong a bang le ona bophelong, ho tloha hodimo ho ya tlase.
  • O ka bolela esale pele jwang boitshwaro ba motho eo e ka bang molekane wa hao, molekane wa kgwebo, mohiruwa kapa motswalle pele o itlama ka kamano.
  • Disebediswa tse bonolo tseo o ka di sebedisang ho phahamisa boemo ba hao ba maikutlo kapa ba motho e mong.

Amohelehile

Ha jwale o se o ngodisitse ka katleho mme o se o ikemiseditse ho qala mohato wa hao wa pele molemong wa ho ithuta o monate le o sebetsang. Thuto e tla ho fa disebediswa tse sebetsang tsa bophelo ba hao

Thuto ena e beilwe ka mohato le mohato, ka tatellano ya ho ithuta le ho ikwetlisa eo o lokelang ho e etsa. Jwalo ka ha thuto e ikemetse ho di-logon tsa hao, o ka kena ka nako efe kapa efe ho tswela pele ka dikabelo tsa hao ho fihlela ho phethwa ka botlalo

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise.

Pherekano kapa ho sitwa ho utwisisa kapa ho ithuta ho tla KAMORA lentswe leo o neng o sa tsebe moelelo wa lona. E kanna yaba ha se mantswe a matjha le a sa tlwaelehang ao o neng o sa a utlwisise.

E nngwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo ntlheng yohle ya thuto ke hore ha ho mohla o lokelang ho fetisa lentswe leo o sa le utlwisiseng.

Sehloho se seng le se seng seo o se nkileng ebe hao e qete, o tla fumana hore ho na le mantswe ao o a badileng empa o ne o sa tsebe hore na a bolelang.

Kahoo ha o ntse o etsa thuto ena e lokela ho ba le bonnete, ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo.

Haeba seo o ithutang sona se ferekanya kapa o sa utlwisisi, ho tla ba le LENTSWE pejana leo o sa kang wa le utlwisisa.

Se ke wa fetela pele, empa kgutlela ho PELE o kena mathateng mme o fumane lentswe leo o neng o sa le utlwisisi ka botlalo. Kae kapa kae moo o bonang lentswe le thaletsweng mola, o ka le tobetsa mme hang-hang le tla o fa moelelo wa lentswe leo.

Ha o ntse o tswela pele thutong, o ka tobetsa hape lethathamong le ka hodimo ho leqepe le leng ka leng la thuto eo ho yona e reng "Ditlhaloso" (e leng lenane la mantswe le seo ba se bolelang) mme e tla o isa lenaneng la mantswe a sebedisitsweng ha o le thutong ho fana ka moelelo wa e ka mong.

Haeba o sa fumane lentswe leo o le batlang le thathamisitswe lethathamong, fumana bukantswe e bonolo mme o shebe moelelo wa yona moo.