Let us know how it is going
4.‎2 VAVANYA UKUQONDA KWAKHO

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Itshati ka-Hubbard yoVavanyo Loluntu Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.