Let us know how it is going
6.‎1 ISAKHONO SOKWENZA

Ukujonga Amanqanaba eTone

Isakhono sesiqwenga somsebenzi owunikiwe

Qaphela: Ezi zakhono zokugqibela zisengakhethwa. Akunyanzelekanga ukuba uzenze. Zibandakanyelwe wena apha ukuba uzenze zikuncede kwaye ufumane ulwazi olongezelelweyo kunye nobunakho bokusebenzisa izixhobo zekhosi.

Yiya kwindawo enabantu abaninzi, njengebhasi okanye isikhululo sikaloliwe. Khetha umntu kwaye uqaphele inqanaba lakhe letone. Umzekelo, yima nje kwaye uthethe nomntu okanye ubukele umntu esenza umsebenzi othile ukuze ubone ukuba leliphi inqanaba letone akuso. Musa ukumxelela umntu ukuba ucinga ukuba ukwinqanaba letone. Le yi drill nje oyenza ukukunceda ubone.

Qhubeka nokwenza oku de ube uqinisekile ukuba unokubona inqanaba letone lomntu ngendlela abathetha okanye abaziphethe ngayo.

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.