Let us know how it is going
2.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Akukho Okuhlala Kufana

Akukho lutho kulo mhlaba okuhlala kufana. Izinto ziba ngcono noma ziba zimbi kakhulu. Ziyakhuphuka noma ziyehla.

Uma ushiya imoto imile eceleni komgwaqo futhi ungalokothi uyishayele noma uyinakekele, ngokuhamba kwesikhathi imoto ngeke igijime futhi ekugcineni izofa.

Thatha esinye isibonelo—isihlahla. Kungaba siyakhula noma siyafa kancane.

Ngisho nezinto ezibonakala zingashintshi, njengodonga lwezitini, uma zisalelwe isikhathi eside ngokwanele, ekugcineni ziyoqhekeka futhi ziwe.

Iqiniso lokuthi into ethile iba ngcono noma iya ngokuya ibe yimbi lokho yingxenye yempilo uqobo.

Akukhathalekile ukuthi into ethile iyini—kungaba yimoto, isihlahla, udonga noma yini enye—yonke into ihlala isesimweni esithile.

Ukuba khona kusho ukuhlala noma ukuba yikho. Kuyindlela othile noma okuthile kuyiyo.

Lezi zindawo zobukhona zibizwa ngokuthi yizimo.

Ngokufanayo, umuntu uhlala esesimweni esithile sokuba khona, noma esimeni. Isimo sakhe siba ngcono noma siba sibi.

Izimo zisebenza ngokuqhubeka emaqenjini. Kungaba ngumndeni wakhe, iklabhu noma iqembu akulo, ibhizinisi lakhe, isonto lakhe, njll. Iqembu lingaba ngobukhulu buphi, kusukela kokuncane kuya kokukhulu kakhulu. Futhi amaqembu umuntu ayingxenye yawo ahlala esesimweni esithile sokuba khona. Ngaphezu kwalokho, isimo seqembu lelo siba ngcono noma siba sibi kakhulu.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.