Let us know how it is going

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.

Uyemukelwa kwi-Online Course Yokuziphatha neZimo

Akekho emhlabeni umuntu ongazitholi esesimeni esibi ngesinye isikhathi empilweni yakhe. Mhlawumbe ubudlelwane bomuntu siqu buvele bube bugwenxa, abe nobunzima bokukhokha izikweletu zakhe, noma ibhizinisi lisenkingeni.

Iseluleko esijwayelekile namuhla ukuthi “ufunde futhi ukhule” kokuhlangenwe nakho okubi. Kepha lokho akulona usizo futhi akukutsheli ukuthi yini ongayenza.

Futhi kuthiwani uma izinto ziqala ukuhamba kahle—ungaqhubeka kanjani nempumelelo yakho?

U-L. Ron Hubbard ucwaninge indlela esebenzayo ukuthola isimo ngqo sanoma iyiphi ingxenye yempilo yakho, futhi wabeka izinyathelo eziqondile zokuthi ungayithuthukisa kanjani.

Lawa mafomula asebenza ngoba asuselwa emithethweni yemvelo yempilo.

Ngezixazululo zangempela nezinyathelo ezisebenzayo ozozifunda kulesi sifundo, uzoba namathuluzi angempela okuzisiza, kanye nabangane bakho, umndeni wakho, amabhizinisi akho kanye nomphakathi wakho wonke.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

1.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Ukusinda Nokuziphatha

Ukusinda yisenzo sokuqhubeka nokuba khona noma sokuphila.

Umuntu angaphila noma anganqotshwa (ahluleke noma afe) kuya ngekhono lakhe lokuthola nokubamba imali, impahla noma izinto azidingayo ukuze aphile.

Ukuphepha komsebenzi omuhle, ngokwesibonelo, kusho isiqiniseko esithile sokuthi uzosinda kahle. Indoda eyenza impilo enhle ingakwazi ukuthenga izingubo ezingcono ngokulwa nesimo sezulu, ikhaya elingcono, ukunakekelwa kwezokwelapha yona nomndeni wayo, izinto zokuhamba ezinhle nokuhlonishwa kwabangane bayo. Zonke lezi zinto zisiza ukusinda kwakhe.

Ukuziphatha isifundo sokuziphatha okulungile nokungalungile kanye nezinqumo ezithile umuntu azenzayo empilweni yakhe noma ekusebenzelaneni nabanye abantu.

Izimiso zokuziphatha zibuye zisho isenzo umuntu asithatha ngokwakhe ukufinyelela ezingeni eliphakeme kakhulu lokusinda yena kanye nabanye.

Wonke umuntu unekhono lokusinda. Ukufeza kahle kangakanani lokhu kuncike ekutheni uzisebenzisa kanjani kahle izimiso zokuziphatha empilweni yakhe.

Izimiso zokuziphatha zikhona kumuntu uqobo lwakhe.

Kukhona ukunika umuntu indlela yokwandisa ukusinda kwakhe futhi azikhulule kwi-dwinding spiral (okuqhubekayo ngokuba kubi) kwezwe lanamuhla.

Isihloko sonke sokuziphatha ngesinye, lapho umphakathi usesimweni okuso manje, sesicishe salahleka.

Ukuziphatha empeleni kusebenzela ebangeni eliphakeme kakhulu lokusinda kumuntu, umndeni wakhe, amaqembu ayingxenye yakhe, Isintu nazo zonke ezinye izingxenye zempilo.

Isixazululo esihle kakhulu kunoma iyiphi inkinga kungaba yileso sixazululo esilethe izinzuzo ezinkulu kuzo zonke izingxenye zempilo yakho.

Isixazululo esimpofu kunazo zonke kungaba yileso sixazululo esilethe ukulimala okukhulu kuzo zonke izingxenye zempilo yakho.

Izimiso zokuziphatha yizenzo umuntu azithathela zona ukuletha ukusinda okungcono kakhulu ukuze kusinde yena nabanye. Izenzo zokuziphatha ziyizenzo zokusinda. Ngaphandle kokusebenzisa izimiso zokuziphatha asisindi.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.