Let us know how it is going
2.‎1 LES ARTIKKELEN

Moralkodekser

Alltid når folk slår seg sammen og fungerer som grupper, skaper de enigheter, uansett om disse faktisk er uttalt eller ikke, angående hva som er rett og hva som er galt – med andre ord hva som vil bidra til gruppens overlevelse, og hva som vil være ødeleggende for dens overlevelse.

Dette kalles en moralkodeks – en samling av enigheter som hver person har bestemt seg for å følge for å sikre at gruppen overlever.

Når noe har overlevelsesegenskaper, kan det sies å være moralsk. En overlevelseshandling er en moralsk handling. Og de tingene som går imot overlevelse, anses som umoralske.

Enten du har en gruppe på to mennesker som jobber sammen, to personer som danner et ekteskap eller et helt land som blir dannet – det spiller ingen rolle hvor stor gruppen er – bestemmer de seg for visse enigheter. Det kunne være en enighet for en dag, en enighet for en måned, eller en enighet for de neste fem hundre årene.

Det å bryte en av disse enighetene er alminnelig kjent som en overtredelse. Når medlemmene av gruppen bryter moralkodeksen de er enige om, føler de ofte at de ikke kan fortelle andre om det. Overtredelsene kan bygge seg opp og så forårsake et sammenbrudd av enighetene, som får gruppen til å falle fra hverandre.

I Scientology har problemet forårsaket av slike overtredelser blitt svært inngående undersøkt. Det finnes to deler av dette problemet, og disse er beskrevet i den neste artikkelen.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.