Let us know how it is going
2.‎1 LEES HET ARTIKEL

Morele Codes

Wanneer mensen zich bij elkaar aansluiten en als groep gaan functioneren, maken ze, al dan niet feitelijk uitgesproken, afspraken over wat goed en wat verkeerd is – met andere woorden, wat het voortbestaan van de groep zal bevorderen en wat het voortbestaan ervan zal benadelen.

Dit wordt een morele code genoemd – een reeks afspraken waarvan elke persoon heeft besloten om ze te volgen om ervoor te zorgen dat de groep voortbestaat.

Wanneer iets voortbestaanskenmerken heeft, zegt men ervan dat het deugdzaam is. Een activiteit die het voortbestaan bevordert, is een morele activiteit. En die dingen die tegen het voortbestaan ingaan, worden gezien als immoreel.

Het doet er niet toe hoe groot de groep is – of het nu een groep is van twee personen die een huwelijk aangegaan zijn of een heel volk dat zich aaneensluit – de leden van de groep gaan bepaalde overeenkomsten aan. Het zou een overeenkomst kunnen zijn voor een dag, een overeenkomst voor een maand of een overeenkomst voor de volgende vijfhonderd jaar.

Het breken van een van deze overeenkomsten staat algemeen bekend als een overtreding. Wanneer leden van de groep de morele code overtreden waarover zij het eens waren, hebben ze vaak het gevoel dat ze er niet met anderen over kunnen praten. De overtredingen kunnen zich opstapelen en dan een ineenstorting van de overeenkomsten veroorzaken, waardoor de groep uiteenvalt.

Het probleem dat wordt veroorzaakt door dergelijke overtredingen is in Scientology zeer gedetailleerd onderzocht. Dit probleem heeft twee aspecten en deze worden in het volgende artikel beschreven.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.