Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Moralkodexar

När människor går samman för att arbeta som grupper gör de överenskommelser, oavsett om dessa faktiskt uttalas eller inte, angående vad som är rätt och vad som är fel – med andra ord, vad som kommer att hjälpa gruppens överlevnad och vad som kommer att vara till skada för dess överlevnad.

Detta kallas en moralkodex – en uppsättning överenskommelser som varje person har beslutat sig för att följa för att trygga att gruppen överlever.

När någonting har kännetecken som utmärker överlevnad, sägs det vara moraliskt. En överlevnadshandling är en moralisk handling. Och de saker som går emot överlevnad anses vara omoraliska.

Oavsett om man har en grupp på två personer som arbetar tillsammans, två personer som bildar ett äktenskap, eller ett helt land som bildas – gruppens storlek spelar ingen roll – beslutar de om vissa överenskommelser. Det kan vara en överenskommelse under en dag, en överenskommelse under en månad eller en överenskommelse under de följande femhundra åren.

Att bryta mot en av dessa överenskommelser kallas allmänt för en överträdelse. När medlemmar av gruppen bryter mot den överenskomna moralkodexen, känner de ofta att de inte kan berätta för andra om det. Överträdelserna kan ansamlas och sedan orsaka ett sammanbrott av överenskommelserna, vilket resulterar i att gruppen faller sönder.

I Scientology har det problem som orsakas av sådana överträdelser undersökts i detalj. Det finns två delar av detta problem och de beskrivs i nästa artikel.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.