Let us know how it is going

OKUYISISEKELO SOKUHLELA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


OkuyisiSekelo sokuHlela

Kule sifundo uzofunda:

  • Ungakugwema kanjani ukuphazamiseka nokusebenza ngokweqile futhi uqinisekise impumelelo yakho kunoma yimuphi umsebenzi.
  • Isinyathelo sokuqala okufanele usithathe ukuhlela ngempumelelo noma yini, kungaba ngumsebenzi wakho noma inkampani yonke.
  • Liyini i-Organizing Board futhi ngokunembile ukuthi ulidala kanjani ukuze wenze umsebenzi wakho, iphrojekthi noma iqembu likhiqize ngokwengeziwe.