Let us know how it is going

OKUYISISEKELO SOKUHLELA

UKUBUKA KONKE KWESIFUNDO

Uyemukelwa kwi-Online Course yezokuyisiSekelo sokuHlela

Siyakwazi ukubona ukuthi ukube izinto bezihleleke kangcono, abantu bebengaphila kangcono kakhulu. Sonke sike sadlula ezimweni zamabhizinisi noma nohulumeni, isikole noma iqembu elingahlelekile kahle futhi saba nokudideka, ukubambezeleka kanye nezinkinga zokuzama ukubhekana naleyo-disorganization.

Ukuzama ukuqala okuthile—icebo, umbono othile omusha onawo, mhlawumbe ukuqala ibhizinisi elisha—ngaphandle kokukuhlela kahle kungaba yinto enzima nebuhlungu. Ukuhlela kahle yikho okwenza impumelelo ibe khona yomuntu siqu sakhe, ebhizinisini, empilweni yomndeni, ezintweni zokuzijabulisa nanoma yimiphi imisebenzi yeqembu ongahle uhlanganyele kuyo. Ukufeza imigomo yakho, noma ngabe mikhulu noma mincane kangakanani, udinga ukwazi ukuthi ungahlela kanjani izinto.

Kulesi sifundo, uzofunda imithetho ejwayelekile yokuhlela, ukuthi uyisebenzisa kanjani kukanye nezinyathelo eziqondile ongazithatha ukuhlela impilo yakho, iqembu, inkampani noma ibhizinisi. Ngokufunda nokusebenzisa lolwazi, uzokwazi ukuthola impumelelo enkulu kuko konke okwenzayo.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Kule sifundo uzofunda:

  • Ungakugwema kanjani ukuphazamiseka nokusebenza ngokweqile futhi uqinisekise impumelelo yakho kunoma yimuphi umsebenzi.
  • Isinyathelo sokuqala okufanele usithathe ukuhlela ngempumelelo noma yini, kungaba ngumsebenzi wakho noma inkampani yonke.
  • Liyini i-Organizing Board futhi ngokunembile ukuthi ulidala kanjani ukuze wenze umsebenzi wakho, iphrojekthi noma iqembu likhiqize ngokwengeziwe.

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.