Let us know how it is going

ORGANISERINGENS GRUNDER

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Organiseringens grunder

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man kan undvika störningsmoment och överarbete och försäkra sig om framgång inom vilken verksamhet som helst.
  • Det första steg man måste ta för att framgångsrikt organisera något – det kan vara ens egen yrkesbana eller ett helt företag.
  • Vad en organiseringsplan är och exakt hur man skapar en för att få sin aktivitet, sitt projekt eller sin grupp mer produktiv.