Let us know how it is going

BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Beståndsdelarna i förståelse

Under hela vårt liv strävar vi efter att förstå människor och saker och ting bättre så att vi kommer bättre överens med andra; så att vi bättre kan sköta en maskin eller helt enkelt så att vi ska veta vad det är som händer i världen.

Men trots våra bästa avsikter, stöter vi ibland på upprördheter, meningsskiljaktigheter och missförstånd.

Om det fanns något sätt att öka vår förståelse av människor och problem, skulle detta vara något mycket värdefullt att veta.

I Scientology upptäcktes det att alla mänskliga relationer – och faktiskt vilken aktivitet som helst i livet – kan förbättras när man vet vad förståelse i sig faktiskt är.

L. Ron Hubbard har isolerat de faktiska beståndsdelarna i förståelse. Genom att känna till dessa beståndsdelar och hur de förhåller sig till varandra och hur de tillsammans bildar förståelse, kan man göra någonting åt vilket problem som helst, stort som litet.

Detta är grundläggande kunskap som är gemensam för alla aspekter av livet, från relationer med andra människor till att driva företag, vara medlemmar av grupper, undervisning och utbildning, myndigheter, industri – allting.

Denna kurs ger dig en introduktion till dessa enkla men kraftfulla grundprinciper så att du kan börja skapa större förståelse inom vilket område av ditt liv som helst eller av andras liv.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • De tre beståndsdelar som får till stånd en förståelse av vad som helst och hur dessa delar fungerar inbördes.
  • Hur man kan förbättra relationen med vem som helst.
  • De exakta verktyg du behöver för att öka din förståelse av alla du känner och världen omkring dig.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.