Let us know how it is going
4.‎1 LÆS ARTIKLEN

Træningsøvelser i kommunikation

Nu da du har opnået viden om delene i kommunikation og dens formel, hvordan bruger du så denne viden? Hvordan omsætter du det, du lige har studeret om Kommunikationsformlen, i praksis? Hvordan kan du lære at bruge lovene for kommunikation på en så let og naturlig måde, at de næsten ser ud til at være en del af dig? Hvordan bliver du rent faktisk effektiv mht. kommunikation?

I Scientology er der øvelser, der gør enhver i stand til at forbedre sine kommunikationsfærdigheder. En øvelse er en indlærings- eller træningsmetode, hvor man gør noget igen og igen, indtil man er meget fortrolig med det og kan gøre det godt og let.

I emnet kommunikation har vi meget specifikke øvelser, der vil hjælpe dig med at forbedre din evne til at kommunikere med hvem som helst.

Træningsøvelserne i kommunikation kaldes også TRs.

Ved at øve hver del af Kommunikationsformlen med TRs kan enhver persons evne til at mestre kommunikationscyklussen, og således hjælpe ham til at kommunikere bedre med andre, blive stærkt forbedret.

Ved at lave disse øvelser vil du lære, hvordan du får din kommunikation forstået af andre, og hvordan du virkelig forstår, hvad de siger til dig. TRs vil hjælpe dig til at blive ”en god lytter”, hjælpe dig til at kunne styre en kommunikationscyklus, du har med en anden person, og træner dig i at genkende og rette fejl i andres kommunikationscyklusser.

Det er alle evner af stor værdi i det daglige liv. Uanset hvilket arbejde du har, eller hvad du har at gøre med andre mennesker, er evnen til at kommunikere let og sikkert altafgørende.

FIND EN TIL AT ARBEJDE MED DIG PÅ ØVELSERNE.

TRs kan ikke laves alene; du skal lave dem med hjælp fra en anden person. Find en anden person til at arbejde med dig, og lav øvelserne sammen. Det kan være en ven eller en, du kender.

Når du laver øvelserne, laves de på det, der kaldes på skift. På skift betyder efter tur; skiftevis; først laver den ene øvelsen, så vender man rundt, og den anden laver så øvelsen osv. For eksempel, når du laver den første øvelse med nogen, laver du øvelsen som den studerende (den, der lærer færdighederne, der undervises i i øvelsen). Personen, der arbejder med dig, kaldes træneren. Når du kan lave øvelsen godt og let, bytter I, og du hjælper den anden person, mens han eller hun laver øvelsen. Handlingen at hjælpe en anden gennem øvelsen kaldes at træne.

Øvelserne giver instruktioner for de roller, den studerende og træneren har. Husk, når du laver øvelsen, bliver du kaldt den studerende, og personen, der hjælper dig med at komme igennem øvelsen, kaldes træneren. Når du hjælper den anden person, bliver du træneren og han den studerende.

Det gør ingen forskel, om du starter først som studerende eller træner, for du og den anden person skiftes til at være træner og studerende. Ved på skift at hjælpe hinanden gennem TRs er I begge i stand til at lære, hvordan man bruger kommunikationscyklussen fuldt ud.

Så før du starter på TRs, find en anden person, der kan lave øvelserne med dig på skift, hvor du skiftevis er studerende og træner.

Det er meget vigtigt, at både du og din partner læser alle øvelserne igennem og forstår dem, før I begynder at lave dem.

Hver TR har et nummer og et navn, som simpelthen gives for at gøre det let at holde dem adskilt.

INSTRUKTIONER

Hver øvelse oplyser også om den position, du skal sidde i.

Den særlige kommunikationsevne, du arbejder på at få på hver TR, står under dens formål.

Talemønster betyder det, der siges, når man laver en øvelse.

Når de laves fuldstændigt og godt og præcis som skrevet, fører disse øvelser til succesfuld kommunikation – for enhver.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.