Let us know how it is going
4.‎1 LES ARTIKKELEN

Kommunikasjonstreningsdriller

Nå som du har oppdaget bestanddelene i og formelen for kommunikasjon, hvordan bruker du denne kunnskapen? Hvordan omsetter du i praksis hva du nettopp har studert om kommunikasjonsformelen? Hvordan lærer du å anvende lovene om kommunikasjon så lett og naturlig at de nesten ser ut til å være en del av deg? Hvordan blir du faktisk effektiv i kommunikasjon?

I Scientology finnes det driller som setter enhver i stand til å forbedre kommunikasjonsferdighetene sine. En drill er en metode for å lære eller trene, hvor man gjør noe om og om igjen inntil man er meget fortrolig med det og kan gjøre det godt og lett.

I emnet kommunikasjon har vi meget spesifikke driller som vil hjelpe deg med å forbedre din evne til å kommunisere med hvem som helst.

Kommunikasjonstreningsdrillene blir også kalt TR-er.

Ved å drille på hver del av kommunikasjonsformelen med TR-ene kan enhver persons evne til å beherske kommunikasjonssyklusen og dermed kommunisere med andre bli svært forbedret.

Ved å gjøre disse drillene vil du lære hvordan du får din kommunikasjon forstått av andre og hvordan du virkelig kan forstå hva andre sier til deg. TR-ene vil hjelpe deg bli «en god lytter», hjelpe deg å styre en kommunikasjonssyklus som du har med en annen person og øve deg på hvordan du oppdager og korrigerer feil på andres kommunikasjonssykluser.

Alt dette er uvurderlige ferdigheter i dagliglivet. Uansett hvilket yrke du har eller hva du driver med, er det vesentlig å kunne kommunisere lett og sikkert.

FINN NOEN TIL Å ARBEIDE SAMMEN MED PÅ DRILLENE.

TR-ene kan ikke gjøres alene, du må gjøre dem med hjelp av en annen person. Finn en annen person til å arbeide sammen med deg og gjør drillene sammen. Dette kan være en venn eller en du kjenner.

Når du gjør drillene skal de gjøres på skiftevis basis. Skiftevis betyr at drillen skal gjøres etter tur og at man skal bytte frem og tilbake fra den ene personen til den andre. Basis betyr systemet eller måten noe gjøres på. For eksempel, når du gjør den første drillen med noen, skal du gjøre drillen som studenten (den som lærer drillens ferdigheter). Den person som arbeider sammen med deg kalles coachen. Når du kan utføre drillen godt og lett, bytter du og hjelper den andre personen mens han eller hun gjør drillen. Det å hjelpe en annen til å komme gjennom drillen kalles coaching.

Drillene gir instruksjoner for hvilke roller studenten og coachen skal ha. Når du praktiserer drillen, blir du kalt studenten, og personen som hjelper deg å komme gjennom drillen, blir kalt coachen. Når du hjelper den andre person, blir du coachen og han er studenten.

Det spiller ingen rolle om du først starter som student eller coach, fordi du og den andre personen kommer til å ta tur som coach og student. Ved å hjelpe hverandre gjennom TR-ene på denne skiftevise basisen, kan dere begge lære hvordan man fullt ut kan bruke kommunikasjonssyklusen.

Så før du starter med å gjøre TR-ene, må du finne en annen person å gjøre drillene med, som kan bytte på å være student og coach.

Det er svært viktig at både du og din partner leser gjennom og forstår alle disse drillene før dere begynner å praktisere dem.

Hver av TR-ene har et nummer og et navn, som blir gitt til ganske enkelt å kunne skille dem fra hverandre.

INSTRUKSJONER

Hver drill forteller deg også hvilken posisjon du skal sitte i.

Den bestemte kommunikasjonsferdigheten som du sikter mot å oppnå på hver TR, er beskrevet under dens formål.

Talemønster betyr det som blir sagt når man utfører en drill.

Når disse drillene gjøres flittig og nøyaktig slik som de er skrevet, fører de til vellykket kommunikasjon – for alle.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.