Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Utbildningsövningar i kommunikation

Nu när du har upptäckt beståndsdelarna i kommunikation och dess formel, hur ska du använda denna kunskap? Hur tillämpar du i praktiken det du just har studerat beträffande kommunikationsformeln? Hur kan du lära dig tillämpa lagarna för kommunikation så ledigt och naturligt att de nästan tycks vara en del av dig? Hur blir du egentligen effektiv när det gäller kommunikation?

I Scientology finns det övningar som vem som helst kan göra för att förbättra sin kommunikationsförmåga. En övning är en metod för inlärning eller utbildning där man gör någonting om och om igen tills man är väl förtrogen med det och kan göra det lätt och ledigt.

I ämnet kommunikation har vi mycket specifika övningar som hjälper en att förbättra sin förmåga att kommunicera med vem som helst.

Utbildningsövningarna i kommunikation kallas också TR:ar (från engelskans Training Drills).

Genom att öva på varje del av kommunikationsformeln med TR:arna, kan varje persons förmåga att behärska kommunikationscykeln och därmed kommunicera bättre med andra förbättras oerhört.

Genom att göra dessa övningar lär man sig hur man får sin kommunikation förstådd av andra och hur man verkligen kan förstå vad de säger till en. TR:arna kommer att hjälpa en att bli ”en god lyssnare”, hjälpa en att kunna styra en kommunikationscykel som man har med en annan person och lära en hur man kan känna igen och korrigera brister i andra människors kommunikationscykler.

Detta är alla ovärderliga färdigheter i det dagliga livet. Oavsett vilket yrke man har eller vilka förbindelser man har med andra människor, är förmågan att kommunicera lätt och ledigt väsentlig.

FINN NÅGON SOM KAN ARBETA MED DIG PÅ ÖVNINGARNA.

Man kan inte göra TR:arna ensam; man måste göra dem med hjälp av en annan person. Finn någon du kan arbeta med och gör övningarna med den personen. Detta kan vara en vän eller någon du känner.

När du gör övningarna, görs de enligt vad som kallas ett rollbytessystem. Rollbytessystem innebär att ni turas om att göra en övning, byter fram och tillbaka från den ena personen till den andra. System är ett sätt att göra någonting. Exempel: När du gör den första övningen med någon, gör du övningen som den studerande (den som lär sig de färdigheter som lärs ut av övningen). Personen som arbetar med dig kallas coach. När du kan göra övningen bra och enkelt, byter ni och du hjälper nu den andra personen medan han gör övningen. Handlingen att hjälpa någon annan igenom övningen kallas coachning.

Övningarna ger anvisningar för rollerna som studerande och coach. Kom ihåg att när ni gör en övning kallas du den studerande och personen som hjälper dig komma igenom övningen kallas coach. När du hjälper den andra personen blir du coach och han är den studerande.

Det spelar ingen roll om man börjar som studerande eller coach, eftersom du och den andra personen turas om att vara coach och studerande. Genom att hjälpa varandra igenom TR:arna med detta alternerande system, kan ni båda lära er att till fullo använda kommunikationscykeln.

Så innan du börjar göra TR:arna finner du en annan person att göra övningarna med, enligt det här rollbytessystemet med studerande och coach.

Det är mycket viktigt att både du och din partner läser igenom och förstår alla dessa övningar innan ni börjar öva dem.

Varje TR har ett nummer och ett namn, vilka har satts dit för att göra det enkelt att skilja dem åt.

INSTRUKTIONER

Varje övning säger hur man ska sitta.

Den speciella kommunikationsfärdighet som man strävar efter att uppnå på varje TR anges under dess syfte.

Vad man säger betyder vad som sägs när man gör en övning.

När övningarna görs till fullo och väl och exakt enligt anvisningarna, leder de till framgångsrik kommunikation – för alla.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.