Let us know how it is going

Velkommen

Du er nu tilmeldt kurset og er næsten klar til at begynde på dit første trin i en spændende og praktisk indlæringsproces. Dette kursus vil give dig effektive værktøjer til brug i dit liv.

Dette kursus er et trinvist forløb med en rækkefølge af studium og øvelser, som du kan lave. Og da hele kurset hviler i sig selv fra dit personlige login, kan du blot logge ind på ethvert tidspunkt, for at gå igennem dine opgaver, indtil du er helt færdig.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod.

Forvirringen eller den manglende evne til at forstå eller lære kommer EFTER et ord, som du ikke kendte betydningen af. Det er måske ikke kun de nye og usædvanlige ord, som du ikke forstår.

Et af de vigtigste data i hele emnet studium er, at man aldrig må gå forbi et ord, man ikke forstår.

I ethvert emne, som du begyndte på og så efterlod ufærdigt, vil du opdage, at der var ord, du læste, men ikke vidste, hvad de betød.

Vær derfor meget, meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår.

Hvis det, du studerer, bliver forvirrende, eller du ikke synes at kunne forstå det, så vil der være et ORD lige før, som du ikke har forstået.

Gå ikke videre, men gå tilbage til FØR du fik vanskeligheder, og find det ord, du ikke har forstået helt. Hvor end du ser et ord, der er understreget, kan du klikke på det, og du vil med det samme få betydningen af det ord.

Efterhånden som du går igennem dette kursus, kan du også klikke på menuen øverst på hver kursusside, hvor der står ”Ordliste” (hvilket er en liste af ord, og hvad de betyder), og det vil bringe dig til en liste af ord, der bruges i kurset og give dig betydningen af hvert enkelt.

Hvis du ikke kan finde det ord, du leder efter i ordlisten, så skaf en enkel ordbog, og slå dets betydning op der.

Velkommen til Integritet og ærlighed online-kurset

Man kan sige, at integritet er at vide og gøre det, man ved, er sandt og rigtigt, på trods af hvad som helst, der siger det modsatte. Hvad får én til at miste sin integritet og med den sin selvrespekt? Hvordan kan den genoprettes?

Og hvad får folk til at trække sig tilbage fra livet? Forlade et godt job de plejede at være glade for? Eller opgive aktiviteter der plejede at betyde så meget for dem? Man ved, at folk bryder ægteskabet og går deres vej uden nogen logisk grund. Indtil videre har man ikke kunnet slippe udenom et så alvorligt problem.

En person kan føle sig dårlig tilpas over det, de tidligere har gjort, og ser ikke ud til at kunne få nogen lindring. Men fortrydelse af fortiden behøver ikke at trække en væk fra at involvere sig i nutiden.

L. Ron Hubbard fandt frem til det, der faktisk får folk til at trække sig tilbage fra ægteskab, grupper, karriere og endog deres drømme om en lykkelig fremtid.

Scientology har præcise procedurer og værktøjer til at gøre en person i stand til at frigøre sig fra virkningerne af tidligere ugerninger. Med disse værktøjer kan en person hjælpe sig selv og dem omkring sig til igen at føle sig som del af en gruppe, genoprette sin/deres integritet og selvrespekt og gøre ham/hende i stand til at genoprette eller styrke andres tillid og venskab.

Dette kursus vil give dig en grundlæggende forståelse af de problemer, der hænger sammen med integritet og ærlighed, samt nogle absolut nødvendige værktøjer, du kan bruge til at hjælpe dig selv eller andre til at leve et lykkeligere liv.

Vigtig bemærkning

Når du tager dette kursus, så vær meget sikker på, at du aldrig går forbi et ord, du ikke fuldt ud forstår. Den eneste grund til, at en person opgiver et studium eller bliver forvirret eller ude af stand til at lære noget, er, at han er gået forbi et ord, han ikke forstod. Mere

1.‎1 LÆS ARTIKLEN

Godt og ondt

Godt betyder at gøre ting, der er nyttige, formålstjenlige (egnet til at opfylde det aktuelle formål), gøre ting bedre, gøre folk gladere osv. Ondt betyder at gøre ting, der er skadelige eller skaber stor smerte, vrede, elendighed osv. Det er noget, der er dårligt eller forkert.

Mennesket er grundlæggende set godt. Det forsøger at gøre ting, der vil hjælpe andre og forbedre ting. Det ønsker ikke at skade sig selv eller andre. Når en person så skader andre, vil han ødelægge sig selv for at redde de personer eller ting, han har skadet.

Men hvad menes der, når man siger, noget er ”godt” eller ”ondt”, ”rigtigt” eller ”forkert”? Svaret har at gøre med overlevelse. Overlevelse betyder at kunne forblive i live eller fortsat leve eller eksistere. Det betyder yderligere at leve så længe og så godt, som man kan.

Enhver handling, der fremmer overlevelse, anses for at være god. De bedste handlinger er dem, der ikke kun bidrager til personen selv, men til hans familie, hans gruppe, fysiske genstande, Menneskeheden eller livet.

Desuden, for at handlingen skal være god, skal den konstruktion (hjælp eller assistance til forbedring), som den frembringer, være større end den ødelæggelse, den skaber. For eksempel, en ny kur mod en sygdom kunne være en acceptabel kur, hvis den redder hundrede liv, selvom den slår én ihjel.

Godt er også at være mere rigtig end forkert på den. Godt er at være mere succesrig end ikke at have succes på en måde, der hjælper eller forbedrer andre personer og ting.

Ondt er det modsatte af godt. Når en handling er mere ødelæggende end formålstjenlig, er den ond. Når en handling bidrager til at bukke under (mislykkes eller dø), mere end den hjælper med til overlevelse, er det en ond handling. Alt, der frembringer ødelæggelse af personer, grupper, eller reducerer menneskeracens fremtid, er ondt.

Alt i alt er god adfærd overlevelse. Ond adfærd er ikke-overlevelse.

En handling eller konklusion (idé eller beslutning man træffer) er rigtig, hvis den, når den træffes, hjælper personens, familiens, gruppens, Menneskehedens eller livets overlevelse.

En handling eller konklusion er forkert i det omfang, den er ikke-overlevelse for personen, familien, gruppen, Menneskeheden eller livet. Det mest forkerte, en person kan være på den, er død.

Personen eller gruppen, som generelt er mere rigtig på den end forkert på den, burde overleve. En person eller gruppe, der generelt er mere forkert på den end rigtig på den, vil bukke under.

Uærlig adfærd er ikke-overlevelse. Når du siger, du vil gøre noget, og du gør det, stoler man på dig, og det er overlevelse – men kun så længe du gør, som du sagde, du ville. For den svage, den feje (folk der handler uden rygrad) og irrationelle (ulogiske eller urimelige) kan uærlighed, det at skade andre og ødelægge deres håb, forekomme at være den eneste måde at leve livet på.

Folk gør uærlige eller ødelæggende ting på grund af frygt. Løgne fortælles, fordi man er bange for, hvad der vil ske, hvis man fortæller sandheden. Derfor er løgneren altid en kujon, og kujonen altid en løgner.

Det ser sandsynligvis helt normalt ud og helt i orden for nogle, at de lever i et samfund fuldt af stoffer, kriminelle, krig og sindssyge. Det er ikke normalt og er ikke nødvendigt. Det er muligt for alle mennesker at leve lykkelige, succesrige liv. Det begynder med virkelig at forstå, hvad der gør noget godt og ondt, rigtigt eller forkert.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.