Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTIKOPGAVE

Retfærdiggørelser

Praktiske opgaver

Bemærk: Disse afsluttende øvelser er valgfrie. Du behøver ikke at lave dem. De er taget med her, så du ved at lave dem kan få en forøget forståelse og evne til at anvende kursets materialer.

Saml nogle aviser og blade og gennemgå dem, idet du kigger efter eksempler på retfærdiggørelser – især dem hvor du ser, nogen har gjort en indsats ”for at reducere personers eller tings godhed eller vigtighed, som en skadelig handling blev gjort mod” eller ”vilkårlig kritik, ikke bakket op af kendsgerninger” (en bestræbelse på at reducere størrelsen af målet for overten, kritisere nogen uretfærdigt for at reducere vedkommendes omdømme). Fortsæt med at gøre det, indtil du nemt kan udpege sådanne eksempler.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.