Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus
Integriteit en Eerlijkheid

Je zou kunnen zeggen dat integriteit bestaat uit weten en doen waarvan je weet dat het waar en correct is, ondanks alles wat ertegenin gaat. Wat zorgt ervoor dat je je integriteit verliest en daarmee ook je zelfrespect? Hoe kan dat teruggekregen worden?

En wat veroorzaakt dat mensen zich uit het leven terugtrekken? Een goede baan verlaten die ze leuk vonden? Of de activiteiten opgeven die ooit zoveel voor ze betekenden? Het is bekend dat mensen een huwelijk beëindigen en zonder logische reden vertrekken. Tot nu toe was er geen ontkomen aan dit serieuze probleem.

Iemand kan zich rot voelen over wat hij in het verleden heeft gedaan en niet in staat lijken om enige opluchting te verkrijgen. Maar spijt over het verleden hoeft je niet weg te trekken van betrokkenheid in het heden.

L. Ron Hubbard heeft ontdekt waarom mensen zich in feite terugtrekken van het huwelijk, van groepen, van iemands carrière en zelfs van hun dromen voor een gelukkige toekomst.

Scientology bevat nauwkeurige procedures en tools om iemand in staat te stellen zichzelf te bevrijden van de gevolgen van wandaden uit het verleden. Met deze tools kan iemand zichzelf en de mensen om hem heen helpen zich weer een lid van een groep te voelen, zijn integriteit en zelfrespect terug te winnen en hem in staat te stellen om het vertrouwen en de vriendschap van anderen terug te krijgen of te versterken.

Deze cursus zal je voorzien van een fundamenteel begrip van de problemen met betrekking tot integriteit en eerlijkheid en van een aantal essentiële tools die je kunt gebruiken om jezelf en anderen een gelukkiger leven te laten leiden.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

Goed en Slecht

Goed betekent die dingen doen die behulpzaam en constructief zijn, dingen beter maken, mensen gelukkiger laten zijn, enz. Slecht betekent die dingen doen die schadelijk zijn of grote pijn, ontsteltenis, ellende, enz., veroorzaken. Het is iets dat onjuist of verkeerd is.

De Mens is in wezen goed. Hij probeert dingen te doen die anderen helpen en dingen te verbeteren. Hij wil zichzelf of anderen geen schade berokkenen. Wanneer iemand anderen schaadt, zal hij zichzelf vernietigen om de mensen of dingen die hij schade heeft toegebracht te beschermen.

Maar wat wordt bedoeld met zeggen dat iets “goed” of “slecht” is of “juist” of “verkeerd”? Het antwoord heeft te maken met voortbestaan. Voortbestaan betekent in staat om te blijven bestaan of met het leven of bestaan door te gaan. Verder betekent het zo lang als je kunt en zo goed als je kunt te leven.

Elke actie die het voortbestaan ondersteunt, wordt beschouwd als goed. De beste acties zijn die acties die niet alleen bijdragen aan een persoon zelf, maar aan zijn gezin, zijn groep, fysieke voorwerpen, de Mensheid of het leven.

Bovendien moeten, om goed te zijn, de constructieve dingen (hulp of assistentie voor verbetering) die de actie voortbrengt groter zijn dan de vernietiging die ze veroorzaakt. Een nieuw geneesmiddel voor een ziekte zou bijvoorbeeld wellicht als acceptabele geneeswijze kunnen worden gezien als het honderd levens redt, ook al gaat één persoon eraan dood.

Goed is ook meer juist zijn dan dat je verkeerd bent. Goed is succesvoller zijn dan dat je onsuccesvol bent, op een manier die andere mensen en dingen assisteert of verbetert.

Slecht is het tegenovergestelde van goed. Wanneer een daad (iets wat iemand doet) meer destructief dan constructief is, is deze slecht. Wanneer een daad meer bijdraagt aan bezwijken (falen of sterven) dan aan voortbestaan, dan is die daad een slechte daad. Alles wat destructief is voor individuen of groepen, of wat de toekomst van de mens als soort vermindert, is slecht.

Over het algemeen is goed gedrag voortbestaan. Slecht gedrag gaat tegen het voortbestaan in.

Een actie of conclusie (een idee dat of beslissing die men maakt) is juist in die mate dat deze het voortbestaan bevordert van de persoon, het gezin, de groep, de Mensheid of al wat leeft, die (of dat) de conclusie maakt.

Een actie of conclusie is verkeerd in de mate dat deze ingaat tegen het voortbestaan van de persoon, het gezin, de groep, de Mensheid of het leven. Iemand is het meest verkeerd wanneer hij dood is.

De persoon of groep die gemiddeld genomen vaker juist is dan verkeerd, zou voortbestaan. De persoon of groep die gemiddeld genomen vaker verkeerd is dan juist, zou bezwijken.

Oneerlijk gedrag gaat tegen het voortbestaan in. Wanneer je zegt dat je iets zal doen en je het ook doet, dan vertrouwt men je en dat is voortbestaan – maar alleen zolang je doet wat je zegt dat je zou doen. Voor zwakkelingen, voor lafaards en voor irrationele (domme of onredelijke) mensen, lijken oneerlijkheid, anderen kwetsen en hun hoop de grond in boren, de enige manier te zijn om hun leven te leiden.

Mensen doen oneerlijke of destructieve dingen omdat ze bang zijn. Leugens worden verteld omdat men bang is voor wat er zou gebeuren als men de waarheid zou vertellen. Vandaar dat de leugenaar altijd een lafaard is en de lafaard altijd een leugenaar.

Sommige mensen vinden het waarschijnlijk heel normaal en allemaal wel best dat we leven in een samenleving vol drugs, criminelen, oorlog en krankzinnigheid. Dit is echt niet normaal en ook niet nodig. Het is voor alle mensen wel degelijk mogelijk een blij en succesvol leven te leiden. Het begint met het echt begrijpen wat ervoor zorgt dat iets goed en kwaad, juist of verkeerd is.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.