Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Integritet och ärlighet

Det kan sägas att integritet är att veta och göra vad man vet är sant och rätt, oavsett något som helst som säger motsatsen. Vad får en person att förlora sin integritet och, med den, sin självrespekt? Hur kan man återfå den?

Och vad är det som får människor att dra sig tillbaka från livet? Lämna ett bra arbete de brukade tycka om? Eller ge upp de aktiviteter som brukade betyda så mycket för dem? Människor bryter upp från ett äktenskap och ger sig av utan någon logisk anledning. Tills nu har man inte kunnat undvika sådana allvarliga problem.

En person kan må dåligt på grund av vad han har gjort i det förflutna och inte vara i stånd att uppnå någon lättnad. Men ånger över det förflutna måste inte hålla en tillbaka från att engagera sig i nuet.

L. Ron Hubbard har upptäckt vad som faktiskt gör att människor lämnar äktenskap, grupper, en karriär och till och med sina drömmar om en lycklig framtid.

Scientology innehåller exakta procedurer och verktyg som gör det möjligt för en person att göra sig fri från effekterna av tidigare missgärningar. Med dessa verktyg kan en person hjälpa sig själv och människorna omkring honom att känna sig som en del av en grupp igen, återställa sin integritet och självrespekt och göra det möjligt för honom att återfå eller stärka andras förtroende och vänskap.

Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse av de problem som har att göra med integritet och ärlighet och några mycket viktiga verktyg du kan använda för att hjälpa dig själv eller andra att leva ett lyckligare liv.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Gott och ont

Gott betyder att göra saker som är hjälpsamma, konstruktiva, göra saker bättre, gör människor gladare osv. Ont betyder att göra saker som är skadliga eller orsakar stor smärta, upprördhet, elände osv. Det är någonting som är dåligt eller fel.

Människan är i grunden god. Hon försöker göra saker som kommer att hjälpa andra och förbättra saker och ting. Hon vill inte skada sig själv eller andra. När en person faktiskt skadar andra, kommer han att förstöra sig själv för att rädda de människor eller saker som han har skadat.

Men vad menas med att säga att någonting är ”gott” eller ”ont”, ”rätt” eller ”fel”? Svaret har att göra med överlevnad. Att överleva betyder att kunna hålla sig vid liv eller fortsätta leva eller existera. Det betyder också att leva så länge man kan och så bra man kan.

Varje handling som hjälper överlevnad anses vara god. De bästa handlingarna är de som inte bara bidrar till personen själv, utan till hans familj, hans grupp, fysiska föremål, mänskligheten eller livet.

Och för att vara god måste den hjälp eller det bistånd till förbättring som handlingen resulterar i också vara större än den förstörelse som den orsakar. Till exempel skulle ett nytt botemedel för en sjukdom kunna vara ett acceptabelt botemedel om det räddar hundra liv men dödar ett.

Gott är också att ha mer rätt än man har fel. Gott är att vara mer framgångsrik än man inte är framgångsrik, på ett sätt som hjälper eller förbättrar andra människor och saker.

Ont är motsatsen till gott. När en handling är mer destruktiv än konstruktiv, är den ond. När en handling bistår att duka under (att misslyckas eller dö) mer än den bistår överlevnad, är det en ond handling. Allt som förstör personer eller grupper eller reducerar människosläktets framtid, är ont.

Generellt sett är gott beteende överlevnad. Ont beteende är emot överlevnaden.

En handling eller slutsats (ett beslut man gör) är rätt om den hjälper överlevnaden för den person, familj, grupp, mänskligheten eller det liv som gör slutsatsen.

En handling eller slutsats är fel i samma utsträckning som den strider mot överlevnaden för personen, familjen, gruppen, mänskligheten eller livet. En person kan inte ha mer fel än att vara död.

Den person eller grupp som, i genomsnitt, har mer rätt än fel, borde överleva. En person eller grupp som, i genomsnitt, har mer fel än rätt kommer att duka under.

Oärligt beteende är emot överlevnaden. När man säger att man ska göra någonting och man gör det, litar folk därefter på en, och det är överlevnad – men bara så länge man gör vad man säger att man ska göra. För de svaga, de fega och de oförnuftiga tycks oärlighet, att skada andra och rasera deras förhoppningar, vara det enda sättet att leva sitt liv.

Människor gör oärliga eller destruktiva saker på grund av rädsla. Man ljuger för att man är rädd för vad som kommer att hända om man säger sanningen. Lögnaren är därför alltid en feg person och den fege alltid en lögnare.

Förmodligen verkar det för somliga mycket normalt och helt i sin ordning att leva i ett samhälle fullt av droger, brottslingar, krig och sinnessjukdom. Detta är inte normalt och heller inte nödvändigt. Det är möjligt för alla människor att vara lyckliga och framgångsrika i livet. Det börjar med att verkligen förstå vad det är som gör att något är gott eller ont, rätt eller fel.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.