Let us know how it is going
5.‎1 LÆS ARTIKLEN

Rigtigt og forkert

De forskellige idéer folk og grupper har, om hvad der er rigtigt og forkert, har ofte været årsag til diskussioner og konflikter. Folk og grupper har disse modstridende idéer, fordi de har forskellige moralkodekser. Intet er fuldstændigt rigtigt eller fuldstændigt forkert. Men i Scientology er det, der faktisk ligger bag hele emnet rigtig og forkert, blevet opdaget. Denne opdagelse er baseret på kendsgerninger, ikke meninger.

En rigtig handling er rigtig i den grad, den hjælper det største antal mennesker eller områder af livet, inklusive ens familie, ens gruppe eller team og Menneskeheden som et hele. En rigtig handling hjælper overlevelse.

Således er en forkert handling forkert, i den grad den skader det største antal personer eller områder af livet. Den mindsker overlevelse for flest mennesker.

Med hensyn til at have ret eller uret kan en person blive meget forvirret i sin tankegang. Nogle personer gør meget forkerte ting og insisterer på, at de handler rigtigt.

Der er noget, der ikke er fornuftigt eller rimeligt mht. ”at være rigtig på den”, som forklarer, hvorfor det sker. I forenklet form, er der en meget stærk følelse eller tilskyndelse i alle i retning af at forsøge at være rigtig på den. Og det sker sammen med en bestræbelse på at gøre andre mennesker forkert på den. Vi ser det ofte hos folk, der er for kritiske over for andre.

Du har måske set en person, der opfører sig defensivt i forsøget på at bortforklare adfærd eller handlinger, der tydeligvis er forkerte. De fleste forklaringer på adfærd, uanset hvor usandsynlige eller svære de er at tro på, forekommer helt rigtige for personen, der kommer med den, eftersom personen insisterer på, at han har ret, og andre har uret.

En person forsøger at være rigtig på den og bekæmper at være forkert på den. Det har intet at gøre med faktisk at være rigtig på den omkring noget eller faktisk at gøre rigtige ting. Det er en insisteren, som intet har at gøre med det rigtige i adfærd.

En person forsøger altid at være rigtig på den, lige til sidste åndedrag.

Hvordan kan man så nogensinde være forkert på den?

En person kan være forkert på denne måde:

Han laver en forkert handling, tilfældigt eller ved ikke at lægge mærke til noget. Det forkerte i handlingen eller den manglende handling er så i konflikt med personens behov for at være rigtig på den. Derefter fortsætter han måske med og gentager den forkerte handling for at bevise, at den er rigtig.

Eksempel: En hustru brænder altid maden på. Trods skældud, trusler om skilsmisse og så videre, fortsætter hun med det. Man kan helt fjerne dette forkerte ved bare at få hende til at forklare, hvad der er rigtigt ved hendes madlavning. Det kunne meget vel forårsage en masse vrede og råberi. Men hvis man bare fortsætter med at stille spørgsmålet, vil hendes trang til at brænde maden på forsvinde, og hun vil gladeligt holde op med det. Hun husker måske endog en tidligere gang, hvor hun ved et uheld brændte maden på og ikke kunne konfrontere at have gjort denne forkerte handling. For at være rigtig på den var hun derefter nødt til at brænde mad på.

Der er en grundlæggende idé om enhver tanke eller adfærd, som ikke er rationel:

Alle forkerte handlinger er resultatet af en fejl, efterfulgt af en insisteren på at være rigtig på den. I stedet for at korrigere fejlen (hvilket ville omfatte at være forkert på den) insisterer en person på, at fejlen var en rigtig handling og gentager den således.

Rigtighed er, hvad overlevelse er lavet af. Men dér er fælden, fra hvilken mennesket ikke ser ud til at kunne slippe fri: Overts hober sig op på overts og gøres endnu stærkere af, at en person fortsat insisterer på at være rigtig på den.

Der er heldigvis en sikker vej ud af denne fælde gennem at bruge Scientologys værktøjer.

BEMÆRK: For at fortsætte skal du afslutte alle de forudgående trin i dette kursus. Dit sidste ufærdige trin er
BEMÆRK: Du havde flere svar, der var ukorrekte. For at fortsætte bør du genlæse artiklen og så afprøve din forståelse igen.