Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til Scientology online-kurset i Integritet og ærlighet

Det kan sies at integritet er å vite og gjøre det du vet er sant og riktig, til tross for hva som enn kunne tilsi det motsatte. Hva får deg til å miste din integritet og med det, din selvrespekt? Hvordan kan det gjenvinnes?

Og hva får mennesker til å trekke seg tilbake fra livet? Forlate en god jobb de pleide å være glad i? Eller å gi opp de tingene som pleide å bety så mye for dem? Folk har vært kjent for å bryte opp et ekteskap og dra sin vei uten noen logisk grunn. Frem til nå har det ikke eksistert noen vei ut av denne onde mekanismen.

En person kan føle seg ille til mote over det de har gjort i fortiden, og ser ikke ut til å være i stand til å få noen lettelse. Men anger over fortiden trenger ikke å fortsette å trekke deg vekk fra å engasjere deg i nåtiden.

L. Ron Hubbard har oppdaget hva som faktisk får mennesker til å trekke seg tilbake fra ekteskap, grupper, en persons karriere og til og med sine drømmer om en lykkelig fremtid.

Scientology inneholder presise prosedyrer og verktøy til å gjøre en person i stand til å kvitte seg med virkningene av fortidens ugjerninger. Med disse verktøyene kan en person hjelpe seg selv og dem rundt ham til å føle seg som del av en gruppe igjen, gjenopprette sin integritet og selvrespekt og bli i stand til å gjenvinne eller styrke tilliten og vennskapet fra andre.

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av problemene i forbindelse med integritet og ærlighet og noen livsviktige verktøy du kan bruke til å hjelpe deg selv eller andre til å leve et lykkeligere liv.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Godt og ondt

Godt betyr å gjøre ting som er hjelpsomme, konstruktive, gjøre ting bedre, gjøre folk lykkeligere osv. Ondt betyr å gjøre ting som er skadelige eller forårsaker stor smerte, opprørthet, elendighet osv. Det er noe som er godt eller ondt.

Mennesket er grunnleggende sett godt. Det prøver å gjøre ting som vil hjelpe andre og forbedre ting. Det ønsker ikke å skade seg selv eller andre. Når en person skader andre, vil han ødelegge seg selv for å redde mennesker eller ting han har skadet.

Men hva menes med å si at noe er «godt» eller «ondt», «riktig» eller «feil»? Svaret har å gjøre med overlevelse. Overlevelse betyr å være i stand til å holde seg i live eller fortsette å leve eller eksistere. Videre betyr det å leve så lenge du kan og så godt du kan.

Enhver handling som hjelper overlevelse anses for å være god. De beste handlinger er de som ikke bare bidrar til en person selv, men til hans familie, hans gruppe, fysiske gjenstander, Menneskeheten eller livet.

I tillegg, for å være god må en ting inneholde oppbygging (hjelp eller assistanse for forbedring) som er større enn ødeleggelsen den forårsaker. For eksempel, en ny kur for en sykdom kan være en akseptabel kur hvis den redder hundre liv men dreper én person.

Godt er også å ha mer rett enn urett. Godt er å lykkes mer enn man ikke lykkes, på en måte som hjelper eller forbedrer andre mennesker og ting.

Ondt er det motsatte av godt. Når en handling (noe en person gjør) er mer destruktiv enn konstruktiv, er den ond. Når en handling bidrar til å bukke under (mislykkes eller dø) mer enn den bidrar til overlevelse, er det en ond handling. Alt som forårsaker ødeleggelse av folk og grupper eller reduserer rasens fremtid, er ufornuftig eller ondt.

Generell god adferd er overlevelse. Ond adferd er ikke-overlevelse.

En handling eller konklusjon (beslutning) er så riktig som den hjelper overlevelsen til den enkelte, den fremtidige rasen, gruppen, Menneskeheten eller livet som trekker konklusjonen.

En handling eller konklusjon er gal i den grad den er ikke-overlevelse for personen, familien, gruppen, Menneskeheten eller livet. Det mest urette en person kan ha, er å være død.

Personen eller gruppen som i gjennomsnitt har mer rett enn urett, burde overleve. En person eller gruppe som i gjennomsnitt har mer urett enn rett, vil bukke under.

Uærlig adferd er ikke-overlevelse. Når du sier at du vil gjøre noe, og du gjør det, stoler folk på deg og det er overlevelse – men bare så lenge du gjør hva du sier du ville gjøre. For den svake, for den feige, for den irrasjonelle (et ufornuftig eller urimelig menneske), ser uærlighet, det å skade andre og ødelegge deres håp, ut til å være den eneste måten å leve på.

Folk gjør uærlige eller destruktive ting på grunn av frykt. Løgner fortelles fordi man er redd for hva som vil skje hvis man forteller sannheten. Derfor er løgneren alltid en feiging og feigingen alltid en løgner.

For enkelte virker det sannsynligvis fullstendig normalt og helt i orden å leve i et samfunn som er fullt av stoff, forbrytere, krig og sinnssykdom. Dette er ikke normalt, og det er ikke nødvendig. Det er mulig for mennesker å leve lykkelige, vellykkede liv. Det begynner med virkelig å forstå hva som gjør noe godt og ondt, riktig eller galt.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.