Let us know how it is going

Welkom

Je bent nu met succes ingeschreven en kunt bijna beginnen aan je eerste stap in een spannend en praktijkgericht leerproces. Deze cursus zal je van effectieve tools voorzien die je in je leven kunt toepassen.

Deze cursus is stap voor stap opgebouwd met studie en oefeningen die je in volgorde moet doen. En aangezien de cursus zich in zijn geheel op je persoonlijke logon bevindt, kun je gewoon inloggen wanneer je maar wilt en kun je de stappen van de cursus in je eigen tempo uitvoeren totdat je hem helemaal hebt voltooid.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen.

De verwarring of het onvermogen om te begrijpen of te leren komt NA een woord waarvan je de betekenis niet wist. Het kan zijn dat het niet alleen de nieuwe en ongebruikelijke woorden zijn die je niet begreep.

Een van de belangrijkste feiten in het hele onderwerp studie is dat je niet voorbij een woord moet gaan dat je niet begrijpt.

In elk onderwerp waarmee je bent begonnen en dat je daarna niet hebt afgemaakt, zul je zien dat er woorden zijn geweest die je las, maar waarvan je niet wist wat ze betekenden.

Wees er daarom bij het bestuderen van deze cursus heel, heel zeker van dat je nooit aan een woord voorbijgaat dat je niet volledig begrijpt.

Als wat je aan het bestuderen bent verwarrend wordt of als het lijkt dat je het niet kunt begrijpen, zal er net daarvoor een WOORD zijn dat je niet hebt begrepen.

Ga dan niet verder maar ga terug naar de plek VOOR het gedeelte waar de moeilijkheden begonnen en vind het woord dat je niet helemaal hebt begrepen. Wanneer je een woord ziet dat onderstreept is, kun je erop klikken en dan zul je meteen de betekenis van dat woord te zien krijgen.

Wanneer je door de cursus heen gaat, kun je ook klikken op “Verklarende woordenlijst” in het menu bovenaan elke cursuspagina (dat is een lijst met woorden en wat ze betekenen) en dan zul je naar een lijst met woorden gaan die in de cursus worden gebruikt, met hun betekenis.

Als je het woord waar je naar zoekt niet in de verklarende woordenlijst kunt vinden, gebruik dan een eenvoudig woordenboek en zoek de betekenis ervan daarin op.

Welkom op de online cursus De Oorzaak van Onderdrukking

Wanneer het goed met iemand gaat en het dan opeens slecht met hem begint te gaan, hij ziek wordt of begint fouten te maken, is er hiervoor een zeer exacte reden. Het is niet alleen maar het lot (de een of andere verborgen kracht die bepaalt wat er gaat gebeuren). Er is iets wat veroorzaakt dat dit gebeurt.

Wanneer iemand zich gelukkig voelt en succes in het leven heeft en hij zich dan, zonder enige makkelijk aanwijsbare reden, terneergeslagen gaat voelen, iets niet meer zo goed lijkt te kunnen doen als daarvoor en nu vaker bedroefd en somber is, is er net zo sprake van iets of iemand die dit veroorzaakt.

Je hebt het je wellicht niet gerealiseerd, maar er zijn twee specifieke soorten mensen in de samenleving – sommigen willen feitelijk dat het beter met je gaat, terwijl anderen er in feite hard aan werken om je te laten falen. Deze slechte mensen verbergen wat ze aan het doen zijn en ze zijn niet gemakkelijk te zien als je niet weet waar je op moet letten. Maar in het leven bestaan ze wel degelijk.

Waar je in staat toe moet zijn, is zien en weten wie werkelijk je vrienden zijn. Wie zijn de mensen die je kent, met wie je leeft en werkt die echt willen dat het goed met je gaat en wie zijn de mensen die proberen je te laten falen? Wanneer je deze vraag kunt beantwoorden en weet hoe je om moet gaan met de mensen die proberen je te stoppen, kun je beginnen het in het leven veel beter te doen en kun je weer stabieler, succesvoller en gelukkiger zijn.

De technologie van L. Ron Hubbard in deze cursus geeft je de tools die je nodig hebt om de oorzaak van onderdrukking aan te pakken en leert je hoe ze te gebruiken.

Belangrijke aantekening

Wees er tijdens het bestuderen van deze cursus heel zeker van dat je nooit voorbij een woord gaat dat je niet volledig begrijpt. De enige reden dat iemand een studie opgeeft, verward raakt of niet kan leren, is dat hij of zij voorbij een woord is gegaan dat niet was begrepen. Meer

1.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Antisociale Persoonlijkheid

Anti betekent tegen iets of tegengesteld aan iets zijn.

Sociale heeft te maken met gezondheid, geluk en welzijn van mensen. Het betekent ook vriendelijk of goed met anderen op kunnen schieten.

Antisociale beschrijft gedrag dat over het algemeen schadelijk is voor het geluk en welzijn van mensen.

Persoonlijkheid heeft te maken met de kwaliteit van iemands gedrag zoals blijkt uit zijn daden en gedachten.

Een Antisociale Persoonlijkheid is dus iemand die zich verzet tegen elk individu, elke activiteit of groep die zich inzet voor de verbetering van anderen.

Er bestaan bepaalde karaktertrekken (goede of slechte eigenschappen waaraan iemand valt te herkennen) waardoor ongeveer 20 procent van de bevolking zich heftig verzet tegen elke activiteit of groep die probeert mensen te helpen, of ze beter, gelukkiger of bekwamer te maken. Van dergelijke mensen is het bekend dat ze antisociale neigingen hebben. Een neiging is de manier waarop iemand zich gedraagt als gevolg van zijn denken. Een Antisociale Persoonlijkheid heeft bijvoorbeeld de neiging om altijd iets aan te merken te hebben op een andere persoon.

Criminaliteit en criminele daden (stelen, anderen schade berokkenen, verkrachting, moord, enz.) worden begaan door Antisociale Persoonlijkheden. Mensen die krankzinnig zijn en in een inrichting zitten, ontdekken gewoonlijk dat ze daar terechtkwamen omdat ze in contact stonden met zulke persoonlijkheden.

Omdat zij slechts 20 procent van de bevolking uitmaken en omdat slechts 2½ procent van deze 20 procent echt gevaarlijk is, zien we dat we de omstandigheden in onze wereld met vrij weinig werk behoorlijk zouden kunnen verbeteren.

Wanneer we op zoek gaan naar de oorzaak van het mislukken van een bedrijf, zullen we, ergens onder zijn medewerkers, de Antisociale Persoonlijkheid hard aan het werk vinden.

Bij gezinnen die uit elkaar vallen, zien we gewoonlijk dat er Antisociale Persoonlijkheden bij betrokken zijn. Wanneer iemands leven met tegenslag te maken krijgt en hij aan het falen is, zul je na een grondig onderzoek een of meer van dergelijke persoonlijkheden aantreffen.

Neem bijvoorbeeld maar eens een restaurant dat faalt en zijn deuren aan het sluiten is. Er komt niet voldoende geld in het laatje, maar toch lijkt het een heleboel klanten aan te trekken. We zien dan dat de persoon die het geld beheert een Antisociale Persoonlijkheid is. Hij heeft geld gestolen en zijn eigen zakken ermee gevuld. Hij heeft ook dingen aan te merken op de personeelsleden en geeft ze het gevoel dat ze niet in staat zijn hun werk te doen.

Of neem eens een gezin dat gelukkig bij elkaar leeft totdat een oom die een Antisociale Persoonlijkheid is, bij hen komt wonen. Hij verspreidt slecht nieuws en heeft elke dag op- en aanmerkingen betreffende elk van de gezinsleden. Het hele gezin raakt van streek (maar beseft niet waarom) en begint met elkaar te ruziën. De kinderen besluiten uit huis te gaan en op zichzelf te gaan wonen.

Omdat 80 procent van ons zich probeert te redden en slechts 20 procent probeert ons daarbij tegen te houden, zouden we het in het leven veel gemakkelijker hebben als we op de hoogte zouden zijn van de precieze kenmerken van een dergelijke persoonlijkheid. Want dan zouden we kunnen zien wie er een Antisociale Persoonlijkheid was en onszelf veel mislukkingen en hartzeer kunnen besparen.

Het is dus van belang de eigenschappen van de Antisociale Persoonlijkheid onder de loep te nemen en op te sommen. Eigenschappen zijn die dingen die je aan een persoon kunt herkennen, zoals wat hij doet of zegt en hoe hij ze zegt en hoe hij zich gedraagt ten opzichte van jou en anderen. Omdat de Antisociale Persoonlijkheid zoveel schade in het dagelijks leven van zoveel mensen veroorzaakt, moeten fatsoenlijke mensen beter over dit onderwerp worden geïnformeerd en een Antisociale Persoonlijkheid aan zijn gedrag kunnen herkennen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.