Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i Årsaken til undertrykkelse

Hver gang noen har det bra, og så plutselig begynner å ha det dårlig, blir syk eller begynner å gjøre feil, finnes det en veldig nøyaktig grunn til dette. Det er ikke bare skjebnen (en eller annen skjult kraft som bestemmer hva som kommer til å skje). Det finnes noe som forårsaket at dette skjedde.

På samme måte, når noen er glad og lykkes i livet, og så, uten noen grunn som lett kan ses, begynner han å føle seg nedtrykt, ser ikke ut til å gjøre det så bra som han gjorde før, og er nå oftere trist og nedslått, er det noen eller noe som har fått dette til å skje.

Du har kanskje ikke innsett det, men det finnes to spesifikke typer av mennesker i samfunnet – noen som faktisk ønsker at du klarer deg bedre, mens andre faktisk arbeider hardt for å få deg til å mislykkes. Disse dårlige folkene skjuler det de gjør, og de er ikke lett å se hvis du ikke vet hvordan man ser etter dem. Men de eksisterer faktisk i livet.

Det du trenger å være i stand til å gjøre, er å se og vite hvem dine venner egentlig er. Hvem er de folkene du kjenner, bor og arbeider sammen med som virkelig vil at du skal klare deg bra, og hvem er de folkene som prøver å få deg til å mislykkes? Når du kan besvare dette spørsmålet og vet hvordan man håndterer folk som prøver å stoppe deg, kan du begynne å gjøre det langt bedre i livet og være mer stabil, fremgangsrik og lykkelig igjen.

L. Ron Hubbards teknologi i dette kurset gir deg verktøyene du trenger for å håndtere årsaken til undertrykkelse og lærer deg hvordan man bruker dem.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Den antisosiale personligheten

Anti- betyr imot eller motsatt noe.

Sosial betyr som har å gjøre med folks helse og lykke. Det betyr også vennlig eller som kommer godt overens med andre.

Antisosial beskriver oppførsel som er til skade for folks helse og lykke generelt.

Personlighet henviser til egenskaper ved en persons adferd, som vist gjennom hans handlinger og tanker.

En antisosial personlighet er en person som er imot enhver enkeltperson, aktivitet eller gruppe som arbeider for å hjelpe andre med å bli bedre.

Det finnes bestemte kjennetegn (gode eller dårlige egenskaper som noen gjenkjennes gjennom) som forårsaker at om lag 20 prosent av et folk voldsomt motsetter seg enhver aktivitet eller gruppe som arbeider for å hjelpe folk, gjøre dem bedre, lykkeligere eller mer dugelige. Slike folk er kjent for å ha antisosiale tendenser. En tendens er måten noen oppfører seg på som et resultat av hans tenkning. For eksempel har en antisosial personlighet en tendens til alltid å finne feil i en annen person.

Forbrytelser og kriminelle handlinger (å stjele, å skade andre, voldtekt, drap osv.) begås av antisosiale personligheter. Folk som er sinnssyke og er på psykiatriske institusjoner oppdager vanligvis at de endte opp på den måten fordi de var i kontakt med slike personligheter.

Siden de bare utgjør 20 prosent av befolkningen, og siden bare 2 ½ prosent av disse 20 prosentene er virkelig farlige, ser vi at vi med svært liten anstrengelse kunne forbedre samfunnets tilstand betraktelig.

Når vi ser etter årsaken til en forretningsvirksomhet som mislykkes, oppdager vi et eller annet sted blant personalet i den, den antisosiale personligheten travelt opptatt.

I familier som går i oppløsning finner vi vanligvis at antisosiale personligheter er involvert. Der hvor livet har blitt hardt og mislykkes, vil en grundig gransking finne en eller flere slike personligheter i virksomhet.

Ta for eksempel en restaurant som mislykkes og er på vei mot å nedlegge virksomheten. Den tjener ikke nok penger, men den ser likevel ut til å tiltrekke seg en masse kunder. Vi oppdager at personen som håndterer pengene er en antisosial personlighet. Han har stjålet penger og stukket dem i lommen. Han har også funnet feil med staben og fått dem til å føle at de ikke kan gjøre jobbene sine.

Eller ta en familie som lever glade og fornøyde sammen inntil en onkel, som er en antisosial personlighet, kommer for å bo hos dem. Han sprer dårlige nyheter og finner feil ved hvert av familiemedlemmene hver dag. Hele familien blir opprørt (men innser ikke hvorfor) og begynner å krangle med hverandre. Barna bestemmer seg for å flytte ut og bo for seg selv.

Siden det er 80 prosent av oss som prøver å få ting til å gå bra, og bare 20 prosent som prøver å hindre oss, ville livet vårt vært mye lettere å leve hvis vi var godt informerte om de nøyaktige manifestasjonene til en slik personlighet. For hvis vi gjorde det, kunne vi se hvem den antisosiale personligheten var og spare oss selv fra mange nederlag og mye hjertesorg.

Det er derfor viktig å undersøke og liste opp kjennetegnene på den antisosiale personligheten. Kjennetegn er de tingene du kan gjenkjenne om en person, så som hva han gjør eller sier og hvordan han sier dem og hvordan han oppfører seg overfor deg og overfor andre mennesker. Fordi den antisosiale personligheten forårsaker så mye skade i dagliglivet til så mange, bør skikkelige folk bli bedre informert om dette emnet, og være i stand til å gjenkjenne en antisosial personlighet ved oppførselen hans.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.