Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

סיוע לעצבי הגוף

בין הסוגים הרבים של סיועים ב-Scientology ישנו סיוע שיכול ליישר מפרקים ואת עמוד השדרה.

הוא נקרא 'סיוע לעצבי הגוף'.

תיאוריה

העצבים מעבירים את הזעזוע שבהתנגשויות. זעזוע כזה צריך להיעלם, אבל נדיר שהוא ייעלם באופן מוחלט. העצבים נותנים פקודות לשרירים. בעת ההתנגשות, פרץ של אנרגיה מתחיל לנוע לאורך ערוצי העצבים. ואז פרץ האנרגיה מתהפך לכיוון השני. זה יוצר את מה שנקרא גל עומד. הוא פשוט עומד שם, ולא הולך לשום מקום.

לאורך עמוד השדרה של האדם יש שנים-עשר עצבים גדולים, שמתפרסים מעמוד השדרה אל שני הצדדים של הכתפיים והגב. שנים-עשר העצבים האלה מסתעפים לערוצי עצבים קטנים יותר ולקצות עצבים. עצבים משפיעים על השרירים, ואם השרירים מתוחים ללא הפסק, הם יכולים למשוך את עמוד השדרה וחלקים אחרים של מבנה הגוף מחוץ למקומם.

ה-'סיוע לעצבי הגוף' מורכב משחרור בעדינות של הגלים העומדים בערוצי העצבים של הגוף.

נוהל

1. בקש מהאדם לשכב עם הפנים כלפי מטה.

2. אמור לאדם שאתה הולך לבצע 'סיוע לעצבי הגוף' והסבר לו את הנוהל בקצרה. אמור לו שאתה תעביר את האצבעות וכפות הידיים שלך על חלקים שונים של גופו:

"אני אעביר את האצבעות ואת כפות הידיים שלי על חלקים שונים של הגוף שלך".

3. תעביר את שתי האצבעות המורות שלך כלפי מטה קרוב לעמוד השדרה משני צדדיו, די מהר אבל לא בכוח רב. חוזרים על הפעולה הזאת פעמיים נוספות.

4. לאחר מכן הפוך את כיוון פעולתך המקורית, כשאתה עוקב עם שתי אצבעותיך אחר אותם הערוצים בחזרה כלפי מעלה לאורך עמוד השדרה. חוזרים על הפעולה הזאת פעמיים נוספות.

5. עכשיו, כשאצבעותיך פרוסות כמו מניפה, בצע תנועות לטיפה לאורך ערוצי העצבים, כשאתה משתמש בשתי הידיים באותו הזמן. בצע את התנועות מעמוד השדרה החוצה לעבר צדי הגוף.

6. עבור על כל הגב בצורה הזאת (כשאתה מתקדם מחלקו העליון של עמוד השדרה אל חלקו התחתון). חזור על הצעד הזה פעמיים נוספות.

7. הפוך את הכיוון של תנועות הלטיפה כך שהן פונות פנימה אל עמוד השדרה (כשאתה מלטף מהצדדים של הגוף לעבר עמוד השדרה). חזור על הצעד הזה פעמיים נוספות.

8. בקש מהאדם להסתובב כך שהוא ישכב עם הפנים כלפי מעלה. כשאצבעותיך פרוסות כמו מניפה, ואתה משתמש בשתי הידיים באותו הזמן, המשך לנוע במקביל לערוצי העצבים אל קדמת הגוף. עבור על קדמת הגוף בדרך הזאת (כשאתה מתקדם מלמעלה למטה). חזור על הצעד הזה פעמיים נוספות.

(הערה: כשאתה נע לאורך ערוצי העצבים אל קדמת הגוף, בצע את התנועות רק עד לקצות החצים כפי שמופיע באיור. ערוצי העצבים שבהם מטפלים אינם מתפרסים לרוחב החזה או הבטן, לכן לא עוברים על פני איזורים אלה. לא יוצרים שום מגע עם השדיים של אישה או עם איברי המין בשני המינים.)

9. הפוך את הכיוון של תנועות הלטיפה לאורך אותם ערוצי העצבים. התחל את תנועות הליטוף בנקודות שמצוינות על-ידי קצות החצים באיור שלמעלה, כשאתה עושה את התנועות לעבר הגב ומתקדם כלפי מעלה בקדמת הגוף. חזור על הצעד הזה פעמיים נוספות.

10. לאחר מכן בצע תנועות ליטוף לאורך כל זרוע, כל אחת בנפרד (שלוש פעמים כל אחת).

11. לאחר מכן בצע תנועות ליטוף לאורך כל רגל, כל אחת בנפרד (שלוש פעמים כל אחת).

12. בקש מהאדם להתהפך שוב עם הפנים למטה, כשהוא שוכב על הבטן. התחל מחדש בצעד 3.

מבצעים את הסיוע עד שלאדם יש הבנה או שהוא חווה הקלה מסוימת. ייתכן שהוא גם ירגיש שעצם של עמוד השדרה חוזרת למקומה, לעתים קרובות בלוויית קול פצפוץ עמום. בשלב זה אתה צריך לסיים את ה-'סיוע לעצבי הגוף'.

יש לחזור על הסיוע לעצבי הגוף מדי יום עד שכל הגלים העומדים ישוחררו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.