Let us know how it is going
11.‎1 תרגיל מעשי

נתינת סיוע ביצירת מגע

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

מצא מישהו שסבל מפציעה. לך איתו למקום המדויק של הפציעה ותן לאדם 'סיוע ביצירת מגע' עד שהכאב המדויק יופיע ואז ייעלם, והאדם יחווה הקלה.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.