Let us know how it is going
6.‎1 קרא את המאמר

סיוע התקשורת עם הגוף

משתמשים ב-'סיוע תקשורת עם הגוף' כדי לאפשר לאדם לבסס מחדש תקשורת עם גופו.

'סיוע התקשורת עם הגוף' לא מחליף או משנה בשום אופן 'סיועים בנגיעה' או 'סיועים ביצירת מגע'. כשאדם נפצע או שיש לו איזורים מסוימים בגוף שבהם נדרש סיוע, יש להשתמש רק ב-'סיוע בנגיעה' או ב-'סיוע ביצירת מגע'.

משתמשים ב-'סיוע התקשורת עם הגוף' רק כשאדם היה מנותק מתקשורת עם גופו במשך כמה זמן, כמו אחרי מחלה או פציעה, או כשהוא היה לא פעיל במשך הרבה זמן. אבל מותר לעשות את הסיוע הזה רק אחרי שהוגש כל טיפול רפואי נחוץ או כל סיוע נחוץ אחר. הוא לא נעשה במקומם.

נוהל

1. בקש מהאדם לשכב על הגב. יש להסיר או לשחרר כל בגד לוחץ או נעליים לוחצות. אין צורך להסיר שום בגד חוץ מבגדים כבדים או מסורבלים (כמו ז'קט או מעיל).

2. אמור לאדם שאתה הולך לבצע 'סיוע תקשורת עם הגוף' והסבר לו את הנוהל בקצרה. אמור לו שאתה תגיד לו "תרגיש את הידיים שלי" ושהוא צריך ליידע אותך בכל פעם שהוא עשה את זה:

"אני אבקש ממך, שוב ושוב, להרגיש את הידיים שלי. בכל פעם תיידע אותי שעשית את זה".

3. אמור לאדם "עצום את העיניים", ותן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" כשהוא עושה זאת:

״עצום את העיניים״.

"תודה".

4. הנח את ידיך על הכתפיים של האדם באחיזה יציבה אבל עדינה. בדוק עם האדם שנוח לו עם האחיזה.

5. תן את הפקודה "תרגיש את הידיים שלי". תמיד תן את הפקודה קודם, ואז הנח את ידיך:

"תרגיש את הידיים שלי".

אל תניח את ידיך ורק אז תיתן את הפקודה; זה יהיה סדר הפוך.

6. כאשר האדם מסמן שהוא ביצע את הפקודה, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "טוב", "יופי", "בסדר" או "אוקיי" וכו'.

7. המשך לתת את הפקודה, לגעת, ולתת וידוע כשהאדם מסמן שהוא ביצע את הפקודה.

8. המשך במורד הגוף, מעל החזה, צדי החזה, ידיים על שני צדי הבטן באיזור המותניים.

9. עם יד אחת, התקדם סביב הבטן בכיוון השעון (בכיוון השעון כי זה כיוון הזרימה של המעי הגס). המעי הגס הוא הצינור הארוך שנושא פסולת מוצקה מתוך הקיבה והחוצה מהגוף.

כשאתה משתמש ביד אחת כדי להתקדם סביב הבטן, הפקודה היא "תרגיש את היד שלי".

10. המשך עם שתי הידיים על שקע המותניים בגב, יד אחת בכל צד, והרם בחוזקה.

11. הנח יד אחת על כל מותן עם לחץ חזק יותר על החלקים הגרמיים האלה.

12. עם שתי הידיים, המשך במורד רגל אחת עד הברך, ואז במורד הרגל השנייה עד הברך.

13. עם שתי הידיים המשך במורד רגל אחת מהברך ועד לאצבעות הרגל. ואז המשך במורד הרגל השנייה מהברך ועד לאצבעות הרגל.

14. התקדם כלפי מעלה ברצף לעבר הכתפיים, עם שתי הידיים, מאצבעות הרגליים ועד לברך בשתי הרגליים.

15. המשך במעלה רגל אחת מהברך ועד למפרק הירך ואז במעלה הרגל השנייה באותה הצורה.

16. הנח יד אחת על כל מותן עם לחץ חזק.

17. המשך עם שתי הידיים על שקע המותניים בגב, יד אחת בכל צד, והרם בחוזקה.

18. עבור על הבטן עם יד אחת כמו קודם בכיוון השעון.

19. המשך במעלה הגוף, עם הידיים על שני צדי הבטן באיזור המותניים, צדי החזה, מעל החזה.

20. המשך במורד כל זרוע ואל האצבעות.

21. הנח את שתי הידיים מאחורי הצוואר, אחת בכל צד.

22. הנח את הידיים על צדי הפנים, המצח, אחורי הראש וצדי הראש.

23. המשך להניח את הידיים במיקומים שונים שמתרחקים מהראש לעבר קצות הגפיים של הגוף.

ניתן להניח את הידיים בהרבה מקומות, תוך הימנעות, כמובן, מהאיזורים של איברי המין או הישבן בשני המינים ומהשדיים של אישה. התקדם למעלה ולמטה לאורך הגוף, ותמיד מהכיוון של הראש לעבר קצות הגפיים.

24. אם בזמן כלשהו אתה מבחין שמשהו קורה לאדם (הפסקה ארוכה עד שהוא עונה, כאב או אי-נוחות גופניים או עווית של הגוף, שינוי קל בצבע הפנים), שאל "מה קרה?"

האדם יתאר מה קרה לפני רגע או מה קורה עכשיו. השאר את ידיך במקומן, כשאתה שומר בדיוק על אותה מידת לחץ, בזמן שהוא מדבר. תן וידוע והמשך עם הסיוע.

מבצעים את ה-'סיוע תקשורת עם הגוף' עד שלאדם יש הבנה או שהוא חווה הקלה מסוימת. בנקודה הזאת, אתה אומר "תודה" ומסיים כשאתה אומר:

"סוף הסיוע".

אתה לא קוטע את התקשורת של האדם או את ההבנה, אלא נותן לאדם לסיים את דבריו לפני שתסיים את הסיוע.

אין להמשיך את הסיוע מעבר להבנה או להקלה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.