Let us know how it is going
11.‎2 תרגיל מעשי

נתינת סיוע בנגיעה

מצא מישהו שזקוק ל-'סיוע בנגיעה' ותן לו סיוע עד שתהיה לו הבנה או שהוא יחוש הקלה מסוימת.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.