Let us know how it is going
11.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Att ge en kontaktassist

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Finn någon som har skadat sig. Gå med honom till det exakta ställe där han skadade sig och ge honom en kontaktassist tills den exakta somatiken kopplar på och sedan försvinner, och personen upplever lättnad.

ANMÄRKNING: Upprepa denna övningsuppgift så många gånger du behöver för att vara helt bekväm med proceduren.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.