Let us know how it is going
9.‎5 תרגיל מעשי

עזור למישהו שלקח סמים

ספר למישהו את הנתונים מהקורס הזה, עם התוצאה שהאדם יודע מהם סמים, מהן ההשפעות שלהם ומהם הפתרונות המעשיים עבורם שהתגלו ב-Scientology.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.