Let us know how it is going
9.‎5 PRAKTIKUPPGIFT

Hjälpa någon som har tagit droger

Gör informationen från denna kurs känd för någon, med resultatet att personen vet vad droger är, vilka deras verkningar är och känner till de fungerande lösningarna på dem som har upptäckts i Scientology.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Slutliga praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.