Let us know how it is going
7.‎1 קרא את המאמר

השגת התאוששות מלאה

יש עוד צעד אחד אחרי תוכנית ה-Purif כדי להשיג התאוששות מלאה מסמים.

חופש מלא מההשפעות המזיקות של סמים דורש שאדם יתמודד גם עם תמונות הדמות המנטליות מכך שהוא לקח סמים. תוכנית ה-Purif נפטרת ממשקעי הסמים שמחזיקים את תמונות הדמות המנטליות ברסטימולציה. אבל התמונות עדיין קיימות. הן יכולות להיכנס לרסטימולציה על-ידי קליטות חושיות בסביבתו של האדם ויש להן השפעה רעה על האדם. זה יכול לקרות באופן שלא בשליטתו ומתחת למודעות שלו. זה יכול לגרום לו נזק בדרך שאינה ברורה, וכשהגורם נסתר ממנו.

התהליך שעוסק בתמונות האלה נקרא 'Rundown הסמים'. הוא מועבר בארגונים ובמרכזים של Scientology על-ידי אנשי מקצוע מיומנים בעלי הכשרה גבוהה.

rundown הוא סדרה של צעדים כדי לטפל באיזור בחייו של אדם או בקשיים שלו ושיש לו תוצאה סופית ידועה. התוצאה של 'Rundown הסמים' היא חופש מההשפעות המזיקות של סמים, אלכוהול ותרופות וחופש מהצורך לקחת אותם.

כאשר אדם צורך סמים, הקליטות החושיות שלו וההקלטות של העולם הפיזיקלי אינן מדויקות משום שהן שילוב של אירועים מהעבר, דמיון והאירועים האמיתיים שהתרחשו באותה עת. תמונות מהתנסויות בעבר של האדם יכולות להסתבך עם הקליטות החושיות שלו מזמן הווה. לכן הזיכרון שלו ויכולתו לחשוב הם שניהם פחות ממה שהם היו יכולים והיו צריכים להיות.

'Rundown הסמים' מטפל בשימוש בסמים בעבר בכמה דרכים. תחילה, משתמשים בנהלים מדויקים כדי להתמודד עם ההתנסויות שהיו לאדם בזמן שהוא לקח סמים. זה משחרר את תשומת הלב שנתקעה באותן התנסויות.

ככל שתשומת הלב של אדם משוחררת יותר ממאורעות העבר, כך עולה יכולתו לטפל בחייו. הוא מרגיש בהיר יותר, יש לו קליטה חושית מוגברת, הוא מסוגל לשלוט בחייו ובדברים בסביבתו בצורה טובה יותר, והוא מסוגל יותר להסתדר עם אחרים היטב ובצורה רציונלית.

לאדם שלקח סמים יש גם הרבה תחושות גופניות, רגשיות ומנטליות לא נעימות שקשורות אליהם. במהלך 'Rundown הסמים' הוא מגלה ובוחן את המקור להן. האנרגיה המזיקה במיינד שקשורה אליהן משתחררת.

לבסוף, באמצעות התהליכים, האדם מסוגל לגלות את הסיבה האמיתית לכך שהוא התחיל לקחת סמים מלכתחילה. אדם פנה לסמים מסיבה כלשהי – סבל גופני כלשהו או חוסר תקווה. לפיכך בעיית הסמים היא בעיקרון בעיה רוחנית. האדם סבל באופן כלשהו והסמים הפכו לדרך להקל על הסבל הזה.

האדם התייחס לסמים, לאלכוהול או לתרופות בתור מרפא להרגשות או למצבים לא רצויים – שיכלו לכלול רשימה כמעט אינסופית של דברים החל מכאבים פיזיים, דרך חרדה ועד לחוסר ביטחון. האדם צריך לגלות מה למעשה היה לא בסדר לפני שהסמים הפכו לפתרון או ל-"מרפא" שלו.

אם הוא לא מוצא את הסיבה לכך שהוא לקח סמים מלכתחילה, הצורך לקחת סמים או תרופות או אלכוהול נשאר. התהליכים ב-'Rundown הסמים' לא רק מטפלים בהשפעות של סמים, אלא מאפשרים לאדם למצוא ולהיפטר מהגורמים שהובילו אותו בהתחלה לקחת אותם. כשעושים את זה, זה לגמרי מסיר כל רצון שייתכן שעדיין יש לו להשתמש בסמים או להיות תלוי בהם בעתיד.

'Rundown הסמים' עוסק ומטפל בהרגשות הלא רצויות שהיו לאדם במהלך השימוש בסמים, באלכוהול או בתרופות וגם לפניו. כשהאדם משלים את התהליכים האלה, הוא סוף כל סוף חופשי מכל השפעה של סמים.

התאוששות מלאה מהנזק המנטלי והרוחני שנגרם משימוש בסמים בעבר דורשת את כל הצעדים האלו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.