Let us know how it is going
5.‎1 קרא את המאמר

נהלים כדי לסייע בגמילה

בנוסף לוויטמינים ולמינרלים, תהליכים אובייקטיביים הם חלק חשוב מאוד מגמילה מוצלחת מסמים.

אובייקטיבי פירושו קשור לחפצים פיזיים ולדברים שבחוץ, לא למחשבות או להרגשות של האדם.

תהליך הוא רצף מדויק של פעולות או הנחיות (רצף הוא הסדר שבו דברים קורים) כדי להביא לתוצאה.

תהליכים אובייקטיביים הם נהלים שעוזרים לאדם להסיר את תשומת הלב שלו מעצמו ולהפנות אותה החוצה, אל הדברים שמסביבו.

סמים דוחפים אדם להתנסויות מהעבר ותוקעים את תשומת לבו באותם רגעים. תהליכים אובייקטיביים עוזרים לשחרר אותו מהעבר ולמשוך את תשומת לבו החוצה אל ההווה.

תהליכים אובייקטיביים עוזרים לאדם להגיע לזמן הווה כדי שהוא יהיה מודע יותר לסביבתו בהווה ולאנשים אחרים. ככל שאדם מסוגל יותר להתייצב בפני ההווה ולא להיות תקוע בעבר, כך הוא יכול ליהנות יותר מהחיים. הוא יכול להיות בתקשורת טובה יותר עם דברים בסביבתו כפי שהם קיימים עכשיו, לא כפי שהם היו קיימים בעבר. זה דבר טוב שכדאי לכל אחד להשיג. למישהו שסבל מההשפעות המזיקות של לקיחת סמים, זה יכול לשנות את חייו.

הכי טוב לעשות את התהליכים האלה במקום שקט שבו לא יפריעו לך, ועם מספיק זמן לעשות את התהליך עד שלאדם שאתה עוזר לו יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה. אינדיקטורים הם נסיבות שמתרחשות במהלך תהליך, שמציינות (מצביעות או מראות) אם הוא מתנהל היטב או גרוע. לאדם שנראה בהיר יותר או עליז יותר, לדוגמה, יש אינדיקטורים טובים. הארה היא הבנה חדשה בנוגע לחיים. זאת אמירה של "מה אתה יודע, אני ..."; משהו שאדם פתאום מבין או מרגיש.

התהליכים האלה מאוד אפקטיביים כשנותנים אותם כמה פעמים ביום כדי לעזור להעביר את האדם דרך תקופת הגמילה מסמים. גמילה בדרך כלל לוקחת בערך שבוע או פחות.

לדוגמה, תוכל לתת לאדם את אחד התהליכים האלה בבוקר, וכמה שעות מאוחר יותר, לתת לו תהליך אחר. לעתים קרובות, אדם שעובר גמילה ישן הרבה יותר מהרגיל, בעיקר בהתחלה. לכן, אל תגזים בנתינת התהליכים האלה. שניים או שלושה תהליכים אובייקטיביים כל יום במהלך כל תקופת הגמילה צריכים להספיק כדי להשיג תוצאה.

חמישה תהליכים אובייקטיביים מתוארים כאן. המילה פקודה, כפי שמשתמשים בה כאן, פירושה הנחיה מדויקת שניתנת לאדם לביצוע כחלק מתהליך.

"הבחן בזה"

התהליך הזה מכוון את תשומת לבו של האדם החוצה מגופו ואל הדברים שסביבו. הנוהל הוא:

 1. אמור לאדם שאתה הולך לתת לו תהליך אובייקטיבי והסבר לו את הנוהל בקצרה.
 2. הפקודה שבה תשתמש היא:

  "הבחן ב-_______________ (חפץ שעליו אתה מצביע) הזה".

  ודא שהוא מבין את זה.
 3. ציין חפץ בולט לעין בכך שתצביע עליו. אמור לאדם "הבחן ב-_________ (חפץ) הזה".
 4. כשהאדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב" וכו'.
 5. המשך לתת את הפקודה, כשאתה מפנה את תשומת לבו של האדם לחפצים שונים באיזור. הקפד לתת לאדם וידוע כל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

  לדוגמה, אמור:

  "הבחן בכיסא הזה".

  "תודה".

  "הבחן בחלון הזה".

  "בסדר".

  "הבחן ברצפה הזו".

  "טוב מאוד".

  וכן הלאה.
 6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה.

  אתה יכול לסיים את התהליך בנקודה הזאת. אמור לאדם "סוף התהליך".

תהליך Havingness

Havingness הוא ההרגשה שאדם מחזיק משהו בבעלותו או ברשותו. ניתן גם לתאר זאת בתור הרעיון של להיות מסוגל להגיע למשהו או שלא מונעים ממך להגיע למשהו. התהליך הזה מפנה את תשומת לבו של אדם אל האיזור סביבו כדי שהוא יוכל שיהיה לו אותו. הנוהל הוא:

 1. אמור לאדם שאתה הולך לתת לו תהליך אובייקטיבי והסבר לו את הנוהל בקצרה.
 2. הפקודה שבה תשתמש היא:

  "הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה לך".

  ודא שהוא מבין את זה.
 3. תן את הפקודה "הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה לך".
 4. כשהאדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב" וכו'.
 5. המשך לתת את הפקודה. הקפד לתת לאדם וידוע כל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

  לדוגמה, אמור:

  "הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה לך".

  "תודה".

  "הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה לך".

  "טוב".

  "הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה לך".

  "בסדר".

  "הסתכל כאן מסביב ותמצא משהו שהיית יכול שיהיה לך".

  "טוב מאוד".

  וכן הלאה.
 6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה.

  אתה מסיים את התהליך בנקודה הזאת. אמור לאדם "סוף התהליך".

"גע בזה"

התהליך הזה מבוצע כששני האנשים מתהלכים, או אם האדם שמקבל עזרה לא מסוגל ללכת, הם יכולים לשבת ליד שולחן שעליו מונחים מספר חפצים. הנוהל הוא:

 1. אמור לאדם שאתה הולך לתת לו תהליך אובייקטיבי והסבר לו את הנוהל בקצרה.
 2. הפקודה שבה תשתמש היא:

  "גע ב_________ (החפץ שצוין) הזה".

  בחר חפצים שונים בחדר כדי שהאדם ייגע בהם.

  ודא שהאדם מבין את הפקודה.
 3. תן את הפקודה "גע ב_________ (החפץ שצוין) הזה".
 4. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.
 5. המשך לתת את הפקודה. הקפד לתת לאדם וידוע כל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

  לדוגמה, אמור:

  "גע בשולחן הזה".

  "תודה".

  "גע בכיסא הזה".

  "טוב".

  וכן הלאה.
 6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה. אתה מסיים את התהליך בנקודה הזאת. אמור לאדם "סוף התהליך".

גע בחפצים בחדר והרפה מהם

זוהי טכניקה טובה מאוד, והיא תשפר את הממשות של האדם בנוגע לחפצים בחדר. הנוהל הוא:

 1. אמור לאדם שאתה הולך לתת לו תהליך אובייקטיבי והסבר לו את הנוהל בקצרה.
 2. הפקודות שבהן משתמשים הן:
  1. "מה בחדר הוא ממש ממשי לך?"
  2. "גש ותיגע בזה".
  3. "עכשיו הרפה מזה".
  ודא שהוא מבין אותן.
 3. תן את הפקודה "מה בחדר הוא ממש ממשי לך?"
 4. כאשר האדם ענה, תן לו וידוע.
 5. ואז תן את הפקודה הבאה, "גש ותיגע בזה".
 6. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.
 7. ואז תן את הפקודה הבאה, "עכשיו הרפה מזה".
 8. כאשר האדם עשה זאת, תן לו וידוע.
 9. המשך לתת את הפקודות ברצף הזה: א, ב, ג, א, ב, ג וכו'. הקפד לתת לאדם וידוע כל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

  לדוגמה, אמור:

  "מה בחדר הוא ממש ממשי לך?"

  "תודה".

  "גש ותיגע בזה".

  "טוב".

  "עכשיו הרפה מזה".

  "בסדר".

  "מה בחדר הוא ממש ממשי לך?"

  "טוב מאוד".

  וכן הלאה.
 10. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה.

  אתה מסיים את התהליך בנקודה הזאת. אמור לאדם "סוף התהליך".

"תסתקרן לגבי זה"

זה תהליך אובייקטיבי מאוד פשוט ובסיסי. הנוהל הוא:

 1. אמור לאדם שאתה הולך לתת לו תהליך אובייקטיבי והסבר לו את הנוהל בקצרה.
 2. הפקודה שבה תשתמש היא:

  "תסתקרן לגבי זה".

  ודא שהוא מבין את זה.
 3. ציין חפץ בחדר בכך שתצביע עליו ותגיד "תסקרן לגבי זה".

  אתה לא נוקב בשם של החפץ, אלא רק מצביע עליו. אתה לא אומר "תסתקרן לגבי הכיסא הזה". אתה רק אומר "תסתקרן לגבי זה".

 4. כשהאדם עשה זאת, תן לו וידוע בכך שתגיד "תודה" או "בסדר" או "טוב" וכו'.

 5. המשך לתת את הפקודה. הקפד לתת לאדם וידוע כל פעם אחרי שהוא ביצע את הפקודה.

  לדוגמה, אמור:

  "תסתקרן לגבי זה". (תצביע על חפץ.)

  "תודה".

  "תסתקרן לגבי זה". (תצביע על חפץ.)

  "טוב".

  "תסתקרן לגבי זה". (תצביע על חפץ.)

  "בסדר".

  "תסתקרן לגבי זה". (תצביע על חפץ.)

  "טוב מאוד".

  וכן הלאה.
 6. המשך בתהליך עד שלאדם המקבל עזרה יש אינדיקטורים טובים והיתה לו הארה.

  אתה מסיים את התהליך בנקודה הזאת. אמור לאדם "סוף התהליך".
 7. הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
  הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.