Let us know how it is going
8.‎5 תרגיל מעשי

הבהרת מילים פשוטה של קריאה בקול

מצא מישהו שיכול להפיק תועלת מ-'הבהרת מילים פשוטה של קריאה בקול' ובצע איתו את הנוהל הזה של הבהרת מילים עד לתוצאה סופית משביעת רצון.

הערה: חזור על התרגיל הזה כמה פעמים שתצטרך כדי להרגיש לגמרי בנוח עם הנוהל.

שמרת תרגיל מעשי כדי לעשות אותו מאוחר יותר. אנחנו נשלח לך אי-מייל לתזכורת עם קישור לתרגיל.
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.

אם אין לך אדם אחר לעשות איתו את התרגיל הזה כרגע, תוכל לשמור את זה לשלב מאוחר יותר ונשלח לך תזכורת וקישור.

המשך ושמור לשלב מאוחר יותר
הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.